BEDRIFTSTEKNOLOGI

Uklare forskrifter

Statens teleforvaltningsråd medgir at de politiske myndighetene kan ha et annet syn på at operatører som Sense skal få tilgang til mobilinfrastruktur, men at dette da må skje ved at forskriften endres. Rådet mener forskriftene ikke er klare nok i dag.

Frode Eriksen
5. mars 1999 - 17:50

"Hensynet til forutberegnelighet kommer tungt inn", skriver Statens teleforvaltningsråd i sin innstilling til Samferdselsdepartementet. Rådet mener at det å slippe Sense inn på markedet vil være en drastisk endring av rammebetingelsene for mobiloperatørene.

Teleforvaltningsrådet mener at selv om Sense betalte Telenor Mobil og NetCom et vederlag til netteier basert på kostnadsorienterte priser, så ville dette ikke gi netteierne det nødvendige incitament for videre utbygging av infrstruktur.

"Det er mulig at en imøtekommelse av anmodningen fra Sense på kort sikt vil føre til skjerpet konkurranse med lavere priser og bedre tjenester for brukerne. Men den rivende utviklingen som foregår i dag, med utvikling av nye generasjoner innen infrastrukturmarkedet, er det imidlertid en nærliggende fare for at utviklingen på lengre sikt vil stagnere", skriver rådet i sin innstilling.

Rådet mener derfor at det av hensyn til den videre utbygging av mobilinfrastrukturen, må forskriften som er brukt i denne saken, paragraf 4-6, tolkes innskrenkende, slik at Sense ikke får tilgang til mobiloperatørenes infrastruktur.

Post- og teletilsynet har tatt forskriften på ordet og ment at Senses anmodning er rimelig. Rådet er altså av en annen mening, og mener incentivene til netteierne for å bygge ut infrastrukturen veier tyngst.

Rådet peker på at dersom denne bestemmelsen var ment "å gi rettskrav på slik tilgang, burde forskriften - eller i det minste forarbeidene - klargjort dette."

Forskrift om offentlig telenett og offentlig teletjeneste, paragraf 4-6:
Avtale om bruk av annen tilbyders offentlige mobilkommunikasjonsnett, med det formål å tilby teletjeneste til egne brukere, inngås etter forhandlinger mellom partene.

Tilbyder av tilgang til offentlig mobilkommunikasjonsnett og av offentlig mobilkommunikasjonstjeneste med sterk markedsstilling, se § 2-1, skal imøtekomme enhver rimelig anmodning fra annen tilbyder av offentlig mobilkommunikasjonsnett eller annen tilbyder av offentlig mobilkommunikasjonstjeneste om tilgang til telenett etter første ledd. Plikten til å imøtekomme anmodning om tilgang er betinget av at den som framsetter anmodningen, ikke selv har tilsvarende geografisk dekning for sin mobilkommunikasjonstjeneste.

Samferdselsdepartementet kan i konsesjon for offentlig mobilkommunikasjonsnett og offentlig mobilkommunikasjonstjeneste

fastsette vilkår for når retten til å få levert tilgang etter annet ledd inntrer.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.