Uklart etter ISO-samling om Open XML

Begge leirers optimister sier de har vunnet. Andre er oppgitt over at så lite ble gjort.

Uklart etter ISO-samling om Open XML

Begge leirers optimister sier de har vunnet. Andre er oppgitt over at så lite ble gjort.

I forrige uke møttes representanter for standardiseringsorganer fra 37 land i den sveitsiske byen Genève for å diskutere, bak lukkede dører, hvorvidt en fornyet utgave av spesifikasjonene til dokumentformatene Office Open XML (OOXML) kan godtas som ny standard av ISO, den internasjonale organisasjonen for standarder.

    Les også:

Hensikten med møte var kun å diskutere: De nasjonale organene skal innen 29. mars melde fra til ISO-sekretariatet dersom de ønsker å endre sitt syn på Open XML, som i høst ble avvist i en tilsvarende avstemning.

87 land kan delta i avstemningen. Open XML er opprinnelig utarbeidet av Microsoft. Formelt sett er det standardorganisasjonen Ecma International som fremmer forslaget om å gjøre Open XML til ISO-standard, i tillegg til ODF (Open Document Format) som ISO allerede har vedtatt.

Nyhetsbyrået Reuters forteller at en hel dag ble brukt på å diskutere hvordan man skulle komme seg gjennom hele materialet, det vil si 1100 ulike kommentarer til 6000 sider med spesifikasjoner. Dermed ble det bare fire dager på selve arbeidet.

Blogger fra begge sider gir et inntrykk av at optimistene hos både tilhengere og motstandere tror de har gode utsikter til å vinne.

To talspersoner fra Microsoft, Brian Jones og Tom Robertson, har i blogger og intervjuer gitt uttrykk for at de fem dagene i Genève styrket stillingen til Open XML, siden det ble ryddet opp i de viktigste uklarhetene.

ODF-tilhenger Andrew Updegrove er langt fra enig. I en kontinuerlig oppdatert blogg – se Showdown in Geneva – forklarer han at bare 20 til 30 kommentarer ble tilfredsstillende behandlet, og at 900 ble vedtatt uten realitetsbehandling. Begrepet «vedtatt» betyr her at møtet sluttet seg til kommentarene, uten at det er bindende for noen av de nasjonale standardiseringsorganene.

Updegrove viser hvordan det teknisk sett er mulig å argumentere for at 98,4 prosent av OOXML ble vedtatt på møtet, uten at det rokker ved hans konklusjon om at samlingen ikke var gjennomført på en tilfredsstillende måte, og at det ikke ser ut til å være et tilstrekkelig flertall for det tidligere Microsoft-formatet.

Standard Norge var representert på samlingen i Genève av en delegasjon på fire: Borghild Sæterøy, Erlend Øverby, Shahzad Rana og Knut Sebastian Tungland.

Delegasjonsmedlem Erlend Øverby er uavhengig IT-konsulent og bestreber seg på å holde en nøytral profil i denne saken. Han forteller til digi.no at det endelige standpunktet til Standard Norge avgjøres på et møte 28. mars, altså dagen før fristen til ISO.

Øverby mener opp mot et hundretalls kommentarer ble grundig diskutert og tilfredsstillende besvart av Ecma, og førte til nye løsningsforslag.

– Jeg mener at møtet uten tvil har ført til at kvaliteten på forslaget fra Ecma er styrket. Den andre diskusjonen, hvorvidt møtet har økt sjansen for at Open XML blir ISO-standard, vil jeg ikke uttale meg om.

Øverby er spesielt opptatt av spørsmål knyttet til tilgjengelighet, det vil si hvordan standarder tilpasses brukere med ulike typer funksjonshemming. Han mener Open XML-forslaget opplagt ble styrket på dette områder under samlingen i Genève.

Shahzad Rana, som også deltok i Genève for Standard Norge, sier at Norge fikk gehør for sine kommentarer, og at han oppfatter møtet som svært positivt. Han mener ISO-avstemningen fortsatt er helt åpen.

Til toppen