Uklart hvor mye persondata som er på avveie. Det var Sykehuspartner som oppdaget angrepet

Helseforetaket er nå i beredskap og mottar bistand fra myndighetene: – Vi vil etterstrebe å dele så mye vi kan om hendelsen, når vi kan.

Uklart hvor mye persondata som er på avveie. Det var Sykehuspartner som oppdaget angrepet
Det jobbes med å få oversikt over hvilke data som er stjålet i dataangrepet mot Sykehuset Innlandet. Bildet viser sykehuset på Lillehammer. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen, NTB scanpix

Det var Sykehuspartner CERT som lørdag oppdaget at en ukjent trusselaktør har gjennomført et angrep mot enkelte nettjenester. Se faktaramme.