Uklokt å blande Rosing og politikk

Kritikkbølgen mot Georg Apenes er så klart politisk at Stein Arne Nistad burde tidd stille.

KOMMENTAR: Uklokt å blande Rosing og politikk

Kritikkbølgen mot Georg Apenes er så klart politisk at Stein Arne Nistad burde tidd stille.

Mangeårig medlem av Rosingakademiet, Stein Arne Nistad, fikk i dag spalteplass i Aftenposten for et innlegg – Tvilsom seierherre – der han kritiserer Datatilsynets direktør Georg Apenes i forbindelse med den nå så kjente hudflettingen av Høyres stortingsrepresentant fra Østfold, Martin Engeset («inkompetent, selvopptatt, bornert og en skam for sitt parti»).

    Les også:

Nistad presiserer at han skriver innlegget som privatperson. Samtidig framhever han sitt medlemskap i Rosingakademiet, og sin kjente rolle som initiativtaker til akademiets hederspris, den Apenes ble tildelt 17. november.

Premisset for Nistads kritikk av Apenes synes å være at hudflettingen av Engeset er et brudd på personvernet, og følgelig skulle stride mot innsatsen Apenes ble hedret for av Rosingakademiet.

Er Apenes’ karakteristikk av Engeset et brudd på personvernet?

Engeset selv ser ikke ut til å mene noe slikt. Han har sagt at kritikken går inn på ham. Han har ikke anklaget Apenes for brudd på personvernet. Derimot sto han for et prinsippfast forsvar av ytringsfriheten da han ba Høyres lokallag i Fredrikstad oppheve eksklusjonen av Apenes (se denne artikkelen på vg.no: Engeset ber for sin kritiker).

Poenget er at Apenes' uttalelser falt i en politisk prosess.

Striden mellom Apenes og Engeset har vart lenge – i minst sju år ifølge Engeset – og den var preget av friske uttalelser fra begge sider lenge før Rosingakademiet avgjorde at Apenes skulle få hedersprisen.

I Fredrikstad Blad 8. november (Rosingprisene ble delt ut 17. november) snakket Apenes om «forkvaklet partikultur som har vokst frem under Martin Engesets ledelse». Han stemplet Engeset som «svak og utydelig» og «fullstendig usynlig» som stortingsmann. Han anklaget Engeset for å tilhøre en «junta av gode venner» som styrer Østfold Høyre. (Se Tar et kraftoppgjør med Engeset & co.)

Samme dag svarte Engeset slik: – Apenes nærer hat mot meg. Engeset mente at Apenes førte en personlig vendetta, og sa seg «sjokkert over den groteske og usaklige» kritikken fra Apenes.

Man må kunne gå ut fra at Apenes’ rolle og harde uttalelser i maktkampen i Østfold Høyre og Fredrikstad Høyre har vært kjent for Rosingakademiet før de fant å gi ham hedersprisen. Hva er da poenget med at Nistad, kamuflert som privatperson, synger ut i etterkant?

Det er flere eksempler på at Engeset er like tilbøyelig som Apenes til å bruke sterke personkarakteristikker, også i den politiske debatten utenfor Østfold Høyre.

Da likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås i oktober i år ba om at også seksuell orientering skulle nevnes i statens stillingsannonser, som en forlengelse av oppfordringen til all å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn, var Engesets tale klar: - Dette er aldeles toskete.

Da samferdselsminister Liv Signe Navarsete kom med et utspill som kunne tolkes dit hen at hun ville flytte nye veimilliarder fra Østlandet til Vestlandet, var Engeset også befriende klar: - Utspekulert og meningsløst.

Dette er eksempler på friske politiske debatter og uttalelser. Det er ikke eksempler på brudd på personvernet.

Nistad må gjerne mene Apenes har gått for langt. Men det er saklig sett galt å anføre at det har noe med personvernet å gjøre. Det er også utilbørlig å trekke Rosingakademiet inn den politiske maktkampen i Østfold Høyre.

For ordens skyld: Jeg har i tre år sittet i juryen for Rosingakademiets kreativitetspris, og jeg har før det sittet i juryen for akademiets språkpris. Jeg har hele tiden forutsatt at Rosingakademiet skal forholde seg uavhengig til partipolitikken. Jeg håper Nistads utspill i Aftenposten var en glipp.

    Les også:

Til toppen