Ulovlig å si opp folk på e-post

Det er klare regler for hvordan man skal levere en oppsigelse, advarer NITO.

Ulovlig å si opp folk på e-post

Det er klare regler for hvordan man skal levere en oppsigelse, advarer NITO.

Som følge av finanskrisen, har NITO hatt en økning i antall medlemmer som mottar oppsigelser.

Ingeniør- og teknologorgansiasjonen NITO har 62.000 medlemmer, og flere tusen kommer fra IT-bransjen.

Working.canada.com fortalte for kort tid tilbake om kosmetolog Crystal Bell fra Kelowna i British Columbia som fikk fyken på samme måte som hun ble ansatt; gjennom Facebook.

NITO har ikke hatt saker hvor medlemmer har blitt sagt opp på denne måten, men har derimot hatt saker hvor medlemmer er sagt opp via sms, gjennom faks til alle ansatte fra utlandet eller via meget knappe e-poster.

- Uansett er alle måtene ulovlige oppsigelsesmetoder, sier Erlend Aarsand, advokat i NITO.

Han viser til at en oppsigelse må være skriftlig og må enten leveres personlig eller sendes per rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse. I tillegg er det en rekke krav til selve oppsigelsens skriftlige innhold. Eksempelvis må oppsigelsen inneholde detaljert informasjon om søksmålsfrister, retten til å kreve forhandlinger, retten til å fortsette i stilling og hvem som er rett saksøkt. Ved oppsigelser begrunnet med nedbemanning må også fortrinnsretten oppgis.

Dersom oppsigelsen ikke inneholder lovpålagt informasjonen, er det klare utgangspunkt at oppsigelsen kjennes ugyldig. Arbeidstakeren har da rett til å fortsette i stillingen som om oppsigelse ikke er gitt, og/eller han har krav på erstatning.

Til toppen