Denne kampanjen er direkte villedende, mener Forbrukerombudet.
Denne kampanjen er direkte villedende, mener Forbrukerombudet.

Ulovlig billig-kampanje fra Chess

Forbrukerombudet vil ha slutt på at Chess villeder forbrukerne.

Påstander om å være billigst eller veldig billige benyttes av stadig flere aktører i bransjer med stor konkurranse og sterk fokus på prismarkedsføring.

Forbrukerombudet er opptatt av at slik markedsføring ikke skal være villedende, slik at forbrukere ikke lures til å bytte mobiloperatør på galt grunnlag. Chess er blant dem som Forbrukerombudet mener driver villedende reklame med påstanden om å tilby «latterlig billig» kontantkort.

Sannheten er at hele 6 av 15 aktører har billigere kontantkort, ifølge telepriser.no.

Forbrukerombudet har tidligere vært i kontakt med Chess om at bruk av denne påstanden er villedende og i strid med markedsføringsloven.

Chess er derimot ikke enige med Forbrukerombudet, og har i desember kjørt en ny kampanje med budskapet «latterlig billig kontantkort». I praksis er dette en påstand om at ChessKontant Global er veldig billig, mens kontantkortet i dag faktisk bare ligger på sjuendeplass av totalt 15 kontantkorttilbud på priskalkulatoren telepriser.no. Dette kan vel dermed heller karakteriseres som et tilbud midt på treet.

Chess har heller ingen informasjon i denne kampanjen om hva ordinær minuttpris og pris per sms er, og de bryter dermed med en fastlagt praksis i mobilbransjen som de fleste andre aktører følger.

Manglende prisopplysninger kombinert med påstanden om at dette er «latterlig billig», gjør at Chess sin kampanje om kontantkort er villedende og dermed ulovlig i henhold til markedsføringsloven paragraf 2 og 3.

Forbrukerombudet anbefaler deg som vurderer å bytte kontantkort å sjekke Post- og teletilsynets prisoversikt på www.telepriser.no. Der kan du legge inn forbruket ditt i en kalkulator, og dermed finne ut hvilket tilbud som er billigst for deg.

Kontantkortandelen i mobilmarkedet er nå på 27 prosent, ifølge ferske tall fra Post- og teletilsynet (PT).

    Les også:

Til toppen