Ulovlig billig-kampanje fra Chess

Forbrukerombudet vil ha slutt på at Chess villeder forbrukerne.

Denne kampanjen er direkte villedende, mener Forbrukerombudet.
Denne kampanjen er direkte villedende, mener Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet vil ha slutt på at Chess villeder forbrukerne.

Påstander om å være billigst eller veldig billige benyttes av stadig flere aktører i bransjer med stor konkurranse og sterk fokus på prismarkedsføring.

Forbrukerombudet er opptatt av at slik markedsføring ikke skal være villedende, slik at forbrukere ikke lures til å bytte mobiloperatør på galt grunnlag. Chess er blant dem som Forbrukerombudet mener driver villedende reklame med påstanden om å tilby «latterlig billig» kontantkort.

Sannheten er at hele 6 av 15 aktører har billigere kontantkort, ifølge telepriser.no.

Forbrukerombudet har tidligere vært i kontakt med Chess om at bruk av denne påstanden er villedende og i strid med markedsføringsloven.

Chess er derimot ikke enige med Forbrukerombudet, og har i desember kjørt en ny kampanje med budskapet «latterlig billig kontantkort». I praksis er dette en påstand om at ChessKontant Global er veldig billig, mens kontantkortet i dag faktisk bare ligger på sjuendeplass av totalt 15 kontantkorttilbud på priskalkulatoren telepriser.no. Dette kan vel dermed heller karakteriseres som et tilbud midt på treet.

Chess har heller ingen informasjon i denne kampanjen om hva ordinær minuttpris og pris per sms er, og de bryter dermed med en fastlagt praksis i mobilbransjen som de fleste andre aktører følger.

Manglende prisopplysninger kombinert med påstanden om at dette er «latterlig billig», gjør at Chess sin kampanje om kontantkort er villedende og dermed ulovlig i henhold til markedsføringsloven paragraf 2 og 3.

Forbrukerombudet anbefaler deg som vurderer å bytte kontantkort å sjekke Post- og teletilsynets prisoversikt på www.telepriser.no. Der kan du legge inn forbruket ditt i en kalkulator, og dermed finne ut hvilket tilbud som er billigst for deg.

Kontantkortandelen i mobilmarkedet er nå på 27 prosent, ifølge ferske tall fra Post- og teletilsynet (PT).

    Les også:

Til toppen