Ulovlig bruk av SMS-reklame øker

Til tross for spam-forbudet, fortsetter reklameutsendelser i stor skala og det er SMS som nå topper.

Til tross for spam-forbudet, fortsetter reklameutsendelser i stor skala og det er SMS som nå topper.

Det har lenge vært ulovlig å sende uønsket e-postreklame til privatpersoner. 1. februar i år ble det også forbudt å sende reklame til folks e-postkasser på jobb.

Reklame kan kun sendes dersom bedriftene på forhånd har innhentet godkjennelse fra privatpersoner for videre tilbud.

Men til tross for spamforbudet fortsetter digitale reklamebudskaper, om enn i en annen kanal.

Forbrukerombud Bjørn Erik Thon mottar nå flere klager på ulovlig reklame sendt som SMS enn som e-post, skriver Aftenposten.

Dette mener han skyldes at det er lettere å filtrere uønsket e-post i forhold til tekstmeldinger.

Forbrukerombudet har så langt mottatt 105 saker av privatpersoner som har reagert på uønsket reklame.

Thon vurderer nå innskjerpinger i form av gebyrer for dem som bryter loven.

Og en del av tilbudene er av tvilsom art, som reklame om spålinjer, sex-chat og rabatter hos kleskjeder.

Spritimportøren Bacardi Martini sender hver uke ut meldinger med ukens Bacardi-drink, og klarer dermed å bryte loven dobbelt opp. Foruten spamforbudet er det i tillegg ulovlig med reklame for alkoholholde drikke.

Noen selskaper har likevel klart å gjøre butikk av SMS-reklame på lovlig vis. Incent Services har for eksempel innhentet tillatelse fra rundt 10.000 ungdommer som mot en symbolsk betaling, mottar tilbud om kino, konserter, studier og andre aktiviteter.

    Les også:

Til toppen