Ulovlig lønnsforskjell for IT-ansatte

Likestillingsombudet aksepterer ikke at en kommune avlønner sine IT-ansatte forskjellig.

Likestillingsombudet aksepterer ikke at en kommune avlønner sine IT-ansatte forskjellig.

Stange kommune avlønner sine IKT-ansatte i strid med likestillingsloven. Det mener Likestillingsombudet.

Saken gjelder i alt fire ansatte, to kvinner og to menn. De arbeider alle i IKT-avdelingen, men mennene tjener i overkant av 20.000 kroner mer per år enn kvinnene.

Likestillingsombudet mener de to kvinnene utfører arbeid av lik verdi med sine mannlige kollegaer og dermed har krav på lik lønn.

Kommunen begrunner lønnsforskjellene i at de to mennene har høyskoleutdanning. I tillegg mener kommunen at de fire utfører arbeid av ulik verdi.

Dette aksepterer ikke Likestillingsombudet. I sin avgjørelse påpeker likestillingsombud Kristin Mile at kun den ene av de mannlige ansatte har avsluttet høyskoleutdanning.

    Les også:

Likestillingsombudet mener Stange kommune ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at de fire utfører arbeid av ulik verdi.

Til toppen