Ulovlig programvare i seks av ti kommuner

Seks av ti kommuner har uorden i lisensene. Undersøkelsen forskrekker BSA-sjef Eilert Hanoa.

Seks av ti kommuner har uorden i lisensene. Undersøkelsen forskrekker BSA-sjef Eilert Hanoa.

Til tross for at de fleste norske kommuner har rutiner og retningslinjer for å hindre ulovlig bruk, vet ikke kommunene hvorvidt de ansatte bruker slik programvare i dag.

Anti-piratorganisasjonen Business Software Alliance (BSA) avdekker i en fersk undersøkelse at bruk av ulisensiert programvare er svært utbredt i norske kommuner.

Hele seks av ti kommuner opplyser at de har avdekket bruk av ulisensiert programvare.

Undersøkelsen er gjennomført av Visendi på vegne av Business Software Alliance (BSA), blant IT-ansvarlige i norske kommuner. 99 kommuner deltok i undersøkelsen.

– Det er særdeles urovekkende at situasjonen er slik i norske kommuner, sier Eilert Hanoa som er formann i BSA Norge. Han krever at det blir slutt på all bruk av piratkopiert programvare i offentlig sektor.

Hanoa mener at rutiner og klare regler hjelper lite når regelverket ikke respekteres i praksis. BSA frykter at mye av den ulovlige bruken skyldes manglende forståelse og respekt for åndsverksloven og intellektuelle rettigheter.

Samtidig med at seks av ti kommuner opplyser å ha avdekket bruk av ulisensiert programvare, svarer nesten halvparten at de ikke vet om ulisensierte programmer brukes i dag.

Dermed kan det eksistere betydelige mørketall utover hva som er avdekket i denne undersøkelsen, frykter Hanoa.

Ydmykheten i forhold til problemet er størst i Oslo og Akershus. Kommunene i østlandsområdet opplyser å ha avdekket flest tilfeller av ulisensiert programvare og er også de kommunene som i størst grad innrømmer at de ikke vet om slike tilfeller forekommer i dag.

Viljen og bevisstheten rundt problematikken er størst i østlandsområdet, samtidig er det her problemet oppgis å være mest utbredt, mener Hanoa.

I Trøndelag har kommunene oppdaget færrest tilfeller av ulovlig programvare. Samtidig sier over 60 prosent av kommunene i Trøndelag at de ikke har full oversikt over programvaresituasjonen.

Til toppen