Ultimat sentral for IT-tjenester

Det meste av det IT-avdelingen bidrar med, kan gjøres selvbetjent.

Ultimat sentral for IT-tjenester
Quantum er referansekunde for RES IT Store. Her er deres «Q-Store» for selvbetjent pc-hjelp, applikasjoner, utstyrsrekvirering og tjenester som «slett all data på mobilen min». Det dreier seg ikke bare om «enterprise app store», men om å bruke en selvbetjent ordning til å utløse arbeidsflyt rundt alle IT-avdelingens tjenester. Implementeringen kan selvfølgelig skje gradvis.

Vår tid preges av at bedrifts-IT henger etter, og prøver å lære av IT-tjenester på forbrukermarkedet. En av ideene med størst potensial er «enterprise app store».

Tanken er at ansatte forsyner seg selv med applikasjoner og tjenester fra bedriftens «app butikk», til sine pc-er, mobiltelefoner og nettbrett. Tilgang til applikasjoner og tjenester er knyttet opp mot den ansattes rolle: Man får ikke forsyne seg med mer enn det man har rett til.

Ved å hente rettigheter fra bedriftens personalsystem, får man også løst et annet problem: Endrer man rolle, endrer man også rettigheter.

Ved å knytte app-butikken til rettighetsforvaltning, sørger man også for at tilganger man ikke lenger har rett til, forsvinner. Den som ikke lenger er ansatt, har ikke lenger tilgang til interne tjenester eller intern informasjon: En rutine man har lett for å glemme, blir så å si automatisert, av seg selv.

Det opprinnelige nederlandske programvareselskapet RES Software tilbyr en app-butikk, RES IT Store, som har alt dette og tar det enda et skritt videre: Ikke bare applikasjoner, men også alle tenkelige IT-tjenester legges inn i butikken, med tilhørende arbeidsflyt.

Arne Aashildrød er account manager i RES Software Norge.
Arne Aashildrød er account manager i RES Software Norge.

Lei brukere som glemmer passord? Legg passordfornyelse som en selvbetjent rutine i app-butikken. Trenger avdelingene større fleksibilitet i kjøp av eget utstyr? Legg produkter inn i app-butikken, med tilhørende arbeidsflyt for godkjenning og utlevering.

– IT er generelt sett en tjeneste, forklarer Arne Aashildrød i RES Software Norge. – Mange misforstår sitt mandat, og presenterer IT-avdelingen som opphøyet vesen med all makt. Da opplever man at brukerne tar omveier: Får de ikke det de vil ha, finner de en tjeneste i skyen. Da mister IT-avdelingen mer enn bare kontrollen: De får misfornøyde brukere, og dårlig omdømme.

Aashildrød argumenterer følgelig for at deres variant av app-butikk for bedrift er løsningen som forener fornøyde brukere og styrende IT-avdeling.

En annen gevinst er effektivitet: Når arbeidet med å bytte passord, fylle utstyr med applikasjoner og slette data på mobiltelefoner på avveier utføres gjennom selvbetjente automatiserte rutiner, går hverdagen lettere. IT-avdelingen kan fornye bedriften i stedet for å pøse ressurser i en helpdesk.

– IT Store bidrar også til å løse pålagte kontrolloppgaver bedre, sier Aashildrød. – Man må ha systemer for å håndheve regler rundt arbeidsflyt, dokumentbehandling og tilgang til følsom informasjon, også når det arbeides på mobile enheter utenfor lokaler med adgangskontroll. Vår løsning tar høyde for at regler om hva man har tilgang til kan være avhengig av hvor man jobber, hva slags forbindelse man har til internnettet og hva slags apparat man bruker.

Per i dag må RES IT Store implementeres lokalt. Aashildrød forsikrer at ressurskravet er beskjedent: Serveren kan brukes til andre formål, og det kan etableres proxyer for å redusere nettverkstrafikk og sentral belastning. Tjenester fra nettskyen, som Office 365 og Salesforce.com, kan underlegges like enkelt som tjenester fra egen datasenter. Det er mulig for tjenestetilbydere å gjøre RES IT Store til tjeneste: RES gjør det bare ikke selv.

– Vi priser per bruker og per server. Man kan komme veldig kjapt i gang. Vi anbefaler ikke å automatisere alt i én omgang. Det er bedre å bruke et ukesverk for å komme i gang, og så bygge videre derfra.

En tidlig norsk referansekunde som har gått fram på dette viset, er Stavanger-bedriften Cegal som leverer IT-tjenester til olje og gass. De har benyttet IT Store i et kundeprosjekt.

– Jeg vil påstå at vi har en løsning som vil kunne tas i bruk i alle datasentre vi kommer i kontakt med i Norge i dag. Vi kan legge inn eldre utgaver av Office om man ønsker det. Der vi ikke har standardintegrasjon for spesiell bransjevare, har det vist seg at vi fikser det også. Vi fungerer uavhengig av hva slags ordninger man har for å fordele applikasjoner. Vi har erfaring fra både Citrix- og VMware-miljøer.

RES IT Store bygger på to kjente RES-løsninger: «Automation Manager» og «Workspace Manager». Automation Manager er påkrevet for IT Store. Workspace Manager er nødvendig for løsninger med dynamiske arbeidsflater, et kjent tema fra RES i Norge (se for eksempel artikkelen Dynamiske arbeidsflater også for småbedrifter).

Automation Manager er implementert i flere norske helseregioner. For to år siden ble Workspace Manager brukt til å gi 25 000 brukere i Helse Vest dynamiske arbeidsflater. Aashildrød ser for seg muligheten av at flere innen norsk helsesektor oppgraderer til IT Store for ytterligere effektivisering.

    Les også: