UltraSparc V skal gjøres selvkonfigurerende

Suns framtidige spissprosessor UltraSparc V skal kunne omkonfigurere seg selv avhengig av om oppgaven er beregninger eller transaksjoner.

Suns prosessorsjef David Yen har gitt den amerikanske IT-nyhetstjenesten News.com innblikk i hva slags planer selskapet har med sin prosessorproduksjon. Selskapet har nettopp lansert en 900 MHz utgave av UltraSparc III, og akter å følge med i prosessorkappløpet, der to andre deltakere, Compaq og Hewlett-Packard, har trukket seg.

UltraSparc IV betegnes som en mindre justering i forhold til dagens versjon III, selv om den blir Suns første prosessor i mer enn 1 GHz.

UltraSparc V blir derimot banebrytende, ved at den skal gjøres i stand til selv å svitsje mellom to måter å operere på, avhengig av om oppgaven vesentlig består av transaksjoner eller av beregninger. Disse oppgavene optimaliseres gjennom hver sin form for parallellbehandling. I beregningsoppgaver er det om å gjøre å utføre flere instruksjoner samtidig, mens det for transaksjoner gir best ressursutnyttelse ved å satse på å kjøre flere tråder parallelt, heter det i redegjørelsen.

Parallell behandling av flere instruksjoner er et viktig kjennetegn for arkitekturen til Intels Itanium-prosessor, og bygger på et konsept der det etableres flere "rørledninger" som utfører instruksjoner samtidig. Parallellbehandling av flere samtidige tråder, også kalt "symmetrical multithreading", regnes som noe mer avansert, og innebærer at en rørledning følger flere tråder på én gang. Her viser Yen til IBMs Power4-prosessor, som ventes lansert i løpet av høsten.

Det blir en stor utfordring for Sun å innlemme begge disse egenskapene i UltraSparc V, samtidig som brikken gjøres i stand til selv å velge hvilken metode som gir best resultat, sier analytiker Nathan Brookwood i Insight 64 til News.colm.

Brookwood legger til at mye av den praktiske gevinsten ved den prosessorarkitekturen som Sun planlegger, vil ligge i hvor effektive kompilatorer selskapet blir i stand til å utvikle.

Til toppen