UMTS-kostnader tynger KPN

Det nederlandske teleselskapet KPN tapte 626 millioner euro før engangsposter i fjor, i hovedsak på grunn av økte rentekostnader etter ivrig budvirksomhet i Europas UMTS-auksjoner.

Det nederlandske teleselskapet KPN tapte 626 millioner euro før engangsposter i fjor, i hovedsak på grunn av økte rentekostnader etter ivrig budvirksomhet i Europas UMTS-auksjoner.

Resultatet er en klar forverring fra 1999 da selskapets gevinst var på 771 millioner euro. I forbindelse med resultatfremleggelsen sier selskapet at en nå planlegger for overskudd igjen i 2003.

Blant tiltakene som planlegges er salg av en rekke aksjeposter, deriblant virksomheten selskapet i dag driver i Øst-Europa. For det var engangsposter alene som berget fjorårets KPN-resultat, som endte med 1,87 milliarder i pluss - opp fra 828 millioner euro året før.

Inntektene kom i hovedsak fra salget av 15 prosent av KPN Mobile til japanske NTT DoCoMo for 2,3 milliarder euro.

Alt i alt var resultatet bedre enn de mellom 1,6 og 1,8 milliardene euro som var forventet.

Selskapets sterke iver i flere av Europas UMTS-auksjoner i fjor økte gjelden i selskapet fra 4,6 milliarder euro til 21,9 milliarder euro. Nå skal den imidlertid ned, hovedsakelig ved å selge ut aksjeposter.

Blant de aktuelle postene er;
  • 17 prosent i Infonet Service Corporation,
  • 20,3 prosent i det tsjekkiske televerket,
  • 23,3 prosent i mobildelen til Telecom Indonesia, Telkomse,
  • ...samt 44,7 prosent store eierandel i det ungarske GSM-selskapet Pannon.
Og norske Telenor kan være
interessert i Pannon-aksjer:
Telenor med milliardinvestering?

Det hollandske selskapet planlegger også børsnotering av mobilvirksomheten, uten at dette tidfestes nærmere.

Til toppen