UMTS-søkere må svare på tilleggsspørsmål

Post-och Telestyrelsen opplyser at de ti konsortiene som har søkt om å få tildelt lisens for utbygging av UMTS-nett i Sverige i løpet av én uke må svare på flere tilleggsspørsmål.

Post-och Telestyrelsen opplyser at de ti konsortiene som har søkt om å få tildelt lisens for utbygging av UMTS-nett i Sverige i løpet av én uke må svare på flere tilleggsspørsmål.

Post- och Telestyrelsen (PTS) ber de selskapene eller konsortiene som har søkt om å få tildelt lisens for utbygging av UMTS mobilnett i Sverige om å komme med tilleggsopplysninger. Myndighetenes tilleggsspørsmål gjelder først og fremst selskapenes prognoser for kunder og inntekter frem til 2011, samt tekniske opplysninger rundt kapasitet og dekning mer detaljert enn i den opprinnelige søknaden.

PTS fikk den 1. september inn ti søknader om å bygge et landsdekkende UMTS-nett. Søknadene inneholder blant annet omfattende beskrivelser om dekning og utbyggingstakt. Tilleggspørsmålene stilles for at PTS skal få fullstendige opplysninger fra søkerne, før en endelig beslutning tas om hvilke selskaper som skal tildeles lisens.

Det svenske teletilsynet vil i alt dele ut fire lisenser for UMTS. Analysen av søknadene vil skje i to faser. I den første fasen kommer PTS blant annet til å ta stilling til operatørenes finansielle kapasitet, tekniske planer, markeds- og investeringsplaner samt kunnskap på mobilkommunikasjonsområdet.

I fase to vil utbyggingen av nettet stå i fokus. Hensikten med denne utvelgelsesprosessen er å finne frem til de operatører som kan bidra til å bygge ut UMTS-nettet raskest og med størst mulig dekningsgrad i Sverige som mulig.

Tildelingen vil finne sted i slutten av november.

Skriftlige svar på tilleggsspørsmålene skal sendes til PTS innen 12. oktober.

Til toppen