UMTS-tildeling med flere lisenser enn kjøpere

Tre interessenter vil ha fem lisenser. 39 millioner polakker er ikke attraktive nok som 3G-kunder for andre enn dagens GSM-operatører.

Tre interessenter vil ha fem lisenser. 39 millioner polakker er ikke attraktive nok som 3G-kunder for andre enn dagens GSM-operatører.

Det gikk som forventet i Polen. UMTS lisenstildelingen ble avholdt uten særlig interesse fra aktuelle kjøpere.

Totalt hadde tre mulige kjøpere meldt sin interesse for de fem lisensene som skulle legges ut i en såkalt skjønnhetskonkurranse da fristen for påmelding gikk ut på lørdag.

Alle de tre polske interessentene er allerede innehavere av lisenser for drift av dagens GSM-system. De har tidligere truet med å boikotte opplegget og leverte således inn sine papirer sammen med en anmodning om at konkurransen ble kansellert. Et viktig moment i denne forbindelse har vært lisensgebyret på 650 millioner euro.

For to uker siden skal den polske ministeren for telekommunikasjon ha forventet syv eller åtte budgivere.

På grunn av ny lovgivning skal det være nødvendig at lisenstildelingen skjer innen 31.12.00. En eventuell utsettelse vil nemlig innebære tildeling først i 2002.

Det hjalp da heller ikke på interessen at myndighetene forlenget lisensperioden fra 15 til 20 år.

Det skal i første rekke være mangelen på polsk kapital, et lavt inntektsnivå og en lav mobilpenetrasjon på 14,4 prosent per juli 2000 som i kombinasjon med det høye lisensgebyret har skremt de aktuelle budgiverne. Både i det tjekkiske markedet og i Ungarn skal penetrasjonen være høyere, med henholdsvis 28,3 prosent og 21,6 prosent.

Spanske Telefonica og Italienske TU Mobile s.p.a. skal ikke ha kunnet tilfredsstille kriteriet om solvente polske partnere og har derfor ikke lagt inn sine søknader.

Til toppen