UMTS-tildeling som ventet

Byråkratene i Samferdselsdepartementet hadde ingen overraskelser i ermet da de i dag offentliggjorde navnene på de fire UMTS-vinnerne i Norge.

Byråkratene i Samferdselsdepartementet hadde ingen overraskelser i ermet da de i dag offentliggjorde navnene på de fire UMTS-vinnerne i Norge.

Samferdselsdepartementet har i ettermiddag tildelt Telenor, NetCom, Tele2 og Enitel/Sonera konsesjon for etablering og drift av UMTS-mobilnett i Norge.

- Samferdselsdepartementet har i sin vurdering lagt særlig vekt på søkernes tilbud om geografisk og befolkningsmessig dekning av nett og tjenester og hastigheten på utbyggingen. Disse kriteriene var fastsatt i utlysningen. Samtlige søkere har oppfylt minimumskravene og har tilbudt en dekning og utbyggingshastighet langt utover kravene. Jeg ser det som positivt at søkerne er villige til å tilby store deler av landet UMTS-dekning. Det er i tråd med viktige telepolitiske mål om å bidra til at hele landet får tilgang til grunnleggende tjenester av god kvalitet til rimelig pris, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen.

digitoday kommer tilbake med mer om reaksjonene på UMTS-tildelingene fortløpende utover ettermiddagen og kvelden. Pressekonferansen i Oslo pågår i skrivende øyeblikk.

Til toppen