UMTS-utbygging er større enn Gardermoen

- Forventningene til UMTS var større da søknadene ble skrevet enn de kanskje er akkurat nå. Investeringen de fire UMTS-mobilnettene representerer, overgår Gardermoutbyggingen. Likevel har saken fått rimelig liten offentlig oppmerksomhet.

Det sier direktør for samfunnskontakt i NetCom, Torild Skogsholm, til digitoday.no.

- Fordi investeringene er så store og skal foretas i løpet av relativt kort tid er det derfor viktig at Samferdselsdepartementet faktisk skaffer seg en oversikt over hvordan markedet ser ut, sier hun.

Onsdag skal blant annet hun møte Samferdselsdepartementet og de tre andre UMTS-konsesjonærene i Norge for å diskutere UMTS, der blant annet temaet om samarbeid operatørene imellom kommer til å bli tatt opp.

NetCom og Telenor Mobil samarbeider allerede om samlokalisering der den andre aktøren allerede har infrastruktur. Skogsholm sier disse avtalene er ganske omfattende i dag, men at det også ligger klare føringer fra myndighetenes side for dette.

Hun sier departementet ikke har gitt andre signaler enn dette for den neste generasjonens mobilnett, der de første byggetrinnene skal stå klart 1. desember.

- Vi er alle spente på hva departementet vil snakke om, om de vil gi nye føringer eller hva. Det skjer en del internasjonalt på området, og jeg tror departementet har gjort seg noen tanker om dette.

Skogsholm sier at det trolig ikke er noen som først ønsker å si at en ønsker å endre konsesjonen sin, men at det nettopp er dette som departementet vil klargjøre et eventuelt grunnlag for.

Samtidig sier hun at det ikke er den beste settingen å invitere alle til et møte samtidig.

Hun vil ikke si hva NetCom har tenkt å fortelle departementet, men sier generelt at en vil gi et bilde av hvordan markedet ser ut og forhåpningene framover.

- Det er viktig nå for myndighetene å klarlegge hvordan de ser på markedet. Da utlysningene ble foretatt visste man ganske lite om dette emnet, men det var likevel stor optimisme. Erfaringer fra andre lands utlysninger og tildelinger syns nå, og starten av byggearbeidene er rundt hjørnet. Det er bare fire millioner innbyggere i Norge, sier Skogsholm.

- For å sikre seg at konkurransen skal fungere er en avhengig av å ha en god følelse av de er på riktg vei. Det har departemetet muligheten for nå, sier hun.

Til toppen