Umulig å flagge ut tusener av IT-jobber

IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff fnyser av spådommene om masseflukt fra Norge til India. Her er hvorfor:

IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff fnyser av spådommene om masseflukt fra Norge til India. Her er hvorfor:

digi.no omtalte i forrige uke Mandag Morgens globaliseringsundersøkelse som spår at 80.000 arbeidsplasser kan forsvinne ut av Norge de kommende fem årene. Utflaggingen av arbeidsoppgaver (offshoring) til Kina, India, Brasil, Sri Lanka og Russland kan utføres til en betydelig lavere pris i slike lavkostland.

    Les også:

Dette har Per Morten Hoff og IKT-Norge liten tro på, og begrunner det med at norsk IKT-næring må baseres på norsk programvareutvikling.

- Outsourcing av programvare kan være lønnsomt for programmer som tekstbehandling eller billedbehandling, der funksjonalitet kan være rimelig universell. Men det er noe helt annet når man kommer inn på programvare som styrer alle deler av virksomheten, sier prosjektleder Fredrik Syversen til digi.no.

Han peker på at det må stillles helt andre krav til samspill mellom lokal forretningsforståelse, sosiologisk innsikt, og forankring av kulturell og mental nærhet. En slik forståelse kan man ikke outsource. Men man kan muligens «insource» den ved å flytte for eksempel indere til Norge.

Derimot mener IKT-Norge at det må gjøres rom for å tjenesteutsette manuelle arbeidsoppgaver eller rent rutinearbeid som ikke krever lokal innsikt. Samarbeid med lavkostland på dette området kan være svært verdifullt for Norge.

- Norge er et land med svært høy utdanning, det vil være «sløsing» med ressurser og benytte høy kompetent arbeidskraft til slike arbeidsoppgaver, framholder Syversen.

Han tilføyer at Norge ved å tjenesteutsette rutineproduksjon til lavkostland, i stedet kan fokusere på høykompetent utvikling.

India blir framholdt som en kanal i framtiden for markedstilgang til engelskspråklige markeder. Såkalte Business Process Outsourcing (BPO) vil bre om seg også blant norske selskaper. Oppgaver som passer til BPO er telemarketing, support, kundekontakt, og research.

BPO vil være spesielt gunstig for norske selskaper med ambisjoner i engelskspråklige markeder, mener IKT-Norge.

Til toppen