Umulig å forhandle med journalister om spalteplass

PR er langsiktig relasjonsbygging, ikke ballonger og serpentiner. Er saken god nok vil mediene ha den. Er saken ikke god nok, hjelper ikke forhandlinger eller "dining & wining". Dette mener informasjonsrådgivere i både Geelmuyden.Kiese (Kjell Rakkenes-bildet) og Woldsdal og Partnere.

Geelmuyden.Kiese har har et kort og greit tilsvar på saken om PR-byråenes arbeidsmetoder etter tilveksten av digitale medier, stadig raskere nyhetsflom og økt kamp om eksklusive saker.
Les digitoday.nos tidligere saker om PR-dillemaet her: Digitale medier er himmelen for PR-bransjen
Nye medier skaper PR-dilemma
Rune Mørck Wergeland, som er fagansvarlig for medierådgivning i GK, sier til digitoday.no at det eneste som virker er godt arbeid og gode saker.

- Vi er ikke enige med Apeland. Vi driver ikke hestehandel, men bistår folk med å få frem budskapene deres. Er saken god nok vil mediene ha den. Er saken ikke god nok, hjelper ikke forhandlinger eller "dining & wining". Det er helt håpløst. Det eneste som virker er som sagt godt arbeid og gode saker.

Wergeland får følge av Kjell S. Rakkenes (bildet) i Woldsdal & Partnere.

Rakkenes sier først og fremst at målsettingen med PR-arbeidet er styrket omdømme og økt salg.

- Enten så er du strategisk orientert eller så er du virkemiddelorientert. PR er langsiktig relasjonsbygging, ikke ballonger og serpentiner og ad hoc-baserte innspill. Hvis du er strategisk orientert i kommunikasjon, så er forfengelighet underordnet. Kanaler velges ut fra hensynet om å nå igjennom med budskapet til en målgruppe. Kanalvalget skal aldri velges ut fra ønsket om å få bildet på trykk i en papiravis. Hvis du er strategisk orientert i din kommunikasjon, er det aldri noe problem å "holde seg inne" med journalistene.

Det er først hvis du forsøker å lure journalister til å skrive "tynne" historer at du havner i dilemmaet, mener Rakkenes.

- Journalister arbeider etter skolen "kritisk journalistikk" og er preget av høy integritet. Forsøker du å "lure" noen blir du avslørt.

Han legger til at man som informasjonsrådgiver tilfredstiller en kunde ved å arbeide strategisk på kommunikasjon. Videre påpeker han at ingen "kilder" er i posisjon til å forhandle med mediene.

- Enten så har man en story eller så har man det ikke. Vi råder aldri våre klienter til å gå ut med tynne historier som ikke holder journalistens kriterier. Etter min vurdering vil det være hasard å forhandle spaltemillimeter eller plassering på en story med et medium. Ofte er det heller ikke journalisten som bestemmer omfang og plassering av artikkelen, det er desk og redaksjonsledelse som disponerer en avis, og de treffer sin beslutning på bakgrunn av redaksjonelle nyhetskriterier.

Rakkenes mener at tempoet i mediemarkedet nettopp øker behovet for strategisk orientering av kommunikasjonen.

- Det er ikke slik at høyt tempo betyr at du må kutte hjørner og være virkemiddelorientert. Ved høyt tempo er det livsfarlig å være virkemiddelorientert, sier han.

Til toppen