Umulig å gjenopprette overskrevne SMS

I Knutby-saken greide Ibas å gjenopprette slettede SMS, men ikke dem som ble overskrevet.

I Knutby-saken greide Ibas å gjenopprette slettede SMS, men ikke dem som ble overskrevet.

Sjelden har SMS-meldinger fått så stor betydning i en drapsetterforskning som i Knutby-saken i Sverige. Kongsvinger-selskapet Ibas klarte å rekonstruere tretten slettede SMS-meldinger som gav avgjørende bevis mot den drapstiltalte pastoren Helge Fossmo. Ibas har vært verdensledende i rekonstruksjon av data på ødelagte harddisker i mange år, og gjorde seg nylig bemerket ved sin behandling av harddisker berget etter Rocknes-forliset.

14. mai ga politimyndighetene i Uppsala oppdraget til Ibas å analysere spor på mobiltelefonen til barnepiken Sara Svensson som har innrømmet å ha drept Fossmos kone. De første undersøkelsene av SIM-kortet avdekket tretten SMS-meldinger fra den drapstiltalte pastoren Helge Fossmo til Sara Svensson.

Selve innholdet i de slettede SMS-meldingene ble rekonstruert fra en minnebrikke. De viser at pastor Fossmo påvirket barnepiken Sara Svensson til å utføre drapet på hans kone. Fossmo selv fremstilte drapet som en følge av Svenssons sjalusi.

– Utskrift fra teleoperatører viser at det har skjedd flere SMS-meldinger etter de tretten som er rekonstruert. Men her har det ikke lykkes Ibas å rekonstruere disse, antakelig fordi meldingene er overskrevet av andre data, sier spesialetterforsker i Ibas, Svein Yngvar Willassen, til digi.no.

Ibas avslutter derfor oppdraget med å analysere minnebrikken i Sara Svenssons mobiltelefon.

- Vi har lykkes med å hente ut 100 prosent av dataene på brikken, som inneholder MMS-bilder og WAP-trafikk. Men ingenting av dette later til å være av betydning.

Willassen forteller at selve operasjonen med å rekonstruere de slettede dataene har vært teknisk meget avansert. Det er blitt bygget en spesialmodul for å kunne lese den spesielle minnebrikken som benyttes i den aktuelle telefontypen, en Nokia 3510i. Etter å ha gjennomført en rekke tester av andre tilsvarende telefoner, lyktes Ibas å lese ut alle dataene på brikken.

Willassen har oversendt en sluttrapport til politimyndighetene i Uppsala.

Til toppen