Umulig å kjøpe Linux-lisens fra SCO

SCO vil at Linux-brukere betaler dem for lisensen. Drew Stryb har holdt på i uker uten å få faktura.

SCO vil at Linux-brukere betaler dem for lisensen. Drew Stryb har holdt på i uker uten å få faktura.

I kjølvannet av søksmålet mot IBM, og påstanden om at det er opphavsrettsbeskyttet Unix-kode i Linux, har SCO Group varslet alle Linux-brukere at de må betale lisenspenger – 699 dollar per server, og 199 dollar per klient. Men erfaringene til en som har prøvd å gjøre opp for seg, er ikke så gode.

På diskusjonsforumet Linux-elitists har Drew Stryb flere innlegg der han blant annet gjør rede for forsøk for å komme i kontakt med en Linux-lisensselger hos SCO slik at han kan betale for sine dedikerte servere. 8. oktober skriver han at det er seks uker siden han først henvendte seg, og at han har enda til gode å bli tatt alvorlig av SCOs salgsavdeling – selv om han understreker at han gjerne vil betale for en Linux-lisens.

– SCOs apati mot å selge er fortsatt like stor. Hadde jeg ikke visst bedre, hadde jeg sagt at salgsavdelingen der har et veldreid opplegg for videreformidling, slik at du aldri får kloa i noen.

Stryb forteller en klassisk historie om salgsrepresentant som lover å ringe tilbake men som ikke gjør det, selv med flere beskjeder på svareren, fulgt opp av en ny henvendelse til hovedkontoret, med ny overføring til en lokal telefonsvarer, og så tilbake fra hovedkontoret til ny imøtekommende selger som lover å ringe tilbake – og om igjen og om igjen, bare brutt av en e-post med løfte om oppringing, uten at noe skjer.

Stryb lurer på om salgsstyrken er inkompetent, eller om sannheten er at SCO egentlig ikke har lisenser å selge.

Til toppen