Umulig å måle IT-effekter alene

Har du lyst å måle nøyaktig effekten av IT-investeringer? Glem det, mener Gartner. Her er deres råd:

Har du lyst å måle nøyaktig effekten av IT-investeringer? Glem det, mener Gartner. Her er deres råd:

Etter mange lykkelige dotcom-år for både IT-kunder og IT-bransjen, ble "ROI", return on investment, den viktigeste forkortelsen i bransjen. Etter mange år med friske investeringer og mye gjetting, løfter og håp om lønnsomhet, fikk IT-sjefene, konsulentene og leverandørene krav om lønnsomhetsanalyser før de fikk penger.

Analysebyrået Gartner skriver mye om analysemodeller for sine kunder, de store IT-brukerne. I en fersk analyse oppsummerer de sine anbefalte modeller og metoder.

Grovt sagt råder Gartner sine kunder til å måle og telle som mange kvatifiserbare tall, inntekter og utgiftsposter over tid.

Eksempler på dette er for eksempel påløpt støttetid per kunde, snittomsetning per kunde, hvor lenge kunden forblir i bedriften, salgsmulighet-analyser og andre faktorer.

Men mot slutten av analysen kommer den harde konklusjonen.

Gartner stiller spørsmålet selv: "Hvis vi måler bruker penger/budsjettposter, hvordan kan vi skille ut bidraget IT gir fra de andre faktorene bidrar."

Gartners svar: Du burde ikke en gang forsøk!

- Sett i isolasjon fra folk og prosesser, gir ikke IT noen verdi, skriver Gartner

Analyseselskapet mener det er her forfatteren Nicholas Carr tok feil i sin berømte artikkel i Harvard Business Review i mai 2003 som het "IT doesn't matter" - IT betyr ikke noe. Carr forsøkte å måle isolerte effekter av IT-systemer og fant ikke noen, men dette er fordi dette ofte ikke er mulig.

- Vår forskning viser at det er bruken av IT på folk og prosesser som har vært den største kilden til konkurranse-fortrinn de siste 20 årene og den vil være det de neste 20 årene, skriver Gartner.

Man kan derfor ikke bare måle tall, man må dokumentere hvordan prosessor og folk blir mer effektive, konkluderer Gartner. Hvis man bare måler tall, vil IT-avdelingen og IT-sjefen havne på defensiven.

Gartner avslutter sin analyse ved å påpeke at selv i de bedrifter som måler ytelse og forbruk på nok nivåer, oppstår det problemer når målingene ikke gjøres på samme måte på kryss av avdelinger og over tid.

Til toppen