Umulig å sikre Oslo S

Oslo (NTB): Jernbaneverket mener det blir for dyrt og i praksis umulig å sikre reservestrøm til Oslo S.

Brannen i en kabeltunnel under Oslo S natt til onsdag lammet togtrafikken og rammet flere tusen abonnenter som mister internettilgangen. Fem høyspentledninger brant opp sammen med lavstrømkabler og signalkabler. Alt lå i samme kulvert.

Med en reserveløsning ville skadene trolig vært betydelig redusert.

Jernbaneverket mener en slik løsning ville vært sikrest, men for dyrt.

– Det finnes, både ved Oslo S og andre steder, kabelkulverter med en rekke kabler liggende sammen. Det er ikke noe spesielt for jernbanens del at de ligger sammen, sier etatsdirektør Jon Frøisland i Jernbaneverket til Aftenposten.

Han sier at det beste ville vært å ha sparate kabelkulverter, men at det ville være særdeles kostbart.

– Å grave ny kulvert under Oslo S er ikke billig og heller ikke lett å gjennomføre i praksis. I sum blir dette uforholdsmessig dyrt, sier han.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var ikke klar over at Jernbaneverket hadde både høyspentledninger, lavspentledninger og signalkabler samlet i samme kulvert.

– Hadde vi vært i denne kulverten da vi hadde tilsyn, ville vi stilt spørsmål, sier avdelingsdirektør Tor Suhrke i DSB.

Til toppen