Umulig å tilby fri bruk av mobildata

Det er umulig at vi alle kan surfe fritt til fast pris over mobilen, hevder Telenors Sverige-sjef.

Umulig å tilby fri bruk av mobildata

Fri bruk til fast pris er fremtiden. Slik gikk det på vanlig internett og dette kommer etterhvert til både det vanlige telefonnettet og mobilnettet.

Dette virker som et logisk ressonement. Men i Sverige advarer Telenor nå mot slike tilbud. Der har flere av mobilselskapene i Sverige, blant annet 3, som har lansert slike tilbud. Men Telenor mener det er "uholdbart", sier Telenors Sverige-sjef Johan Lindgren til Svenska Dagbladet.

Problemet, mener Telenor, er at mobilnettet ikke skalerer slik fastnettene gjør. Frekvens-båndene er en begrenset ressurs som ikke kan deles ut til fri bruk.

Lindgrens signaler sender triste signaler for den kommende markedskampen i det norske mobilmarkedet. Svenske kunder har nytt godt av tøffere konkurranse, men har fått for gode tilbud.

- Vår og hele bransjens store utfordring i høst er hvordan vi skal håndtere kapasiteten i mobilnettet og hvordan vi skal ta betalt for den. Vi nærmer oss terskler fort og tidligst neste år må vi gjøre oppgraderinger for å klare kapasiteten, sier Lindgren Svenska Dagbladet.

Lindgren skylder på en mindre gruppe ultra-ivrige brukere. Telenor har åpenbart sett på sine logger og påpeker at rundt 10 prosent av kundene er storbrukere som spiser enormt med kapasitet. Disse gjør at det vil måtte innføres klasser med forskjellige priser, mener Lindgren.

Han langer dessuten ut mot Google og de andre mest brukte nettsidene på nettet - det er de som tjener på annonsene de viser. Han gjentar dermed argumentene til Telenor i den norske Nix-diskusjonen.