Umusikalsk mellom EMI og Time Warner

EU kommisjonen liker ikke fusjonen mellom EMI og Time Warner. Time Warner trekker forslaget i frykt for problemer med AOL fusjonen.

EU kommisjonen liker ikke fusjonen mellom EMI og Time Warner. Time Warner trekker forslaget i frykt for problemer med AOL fusjonen.

EMI og Time Warner Inc spiller ikke lenger på samme strenger. Etter påtrykk av EUs konkurransekommisjon droppes den foreslåtte fusjonen av selskapene.

Kommisjonen har reist en rekke spørsmål rundt fusjonen fordi den ville redusere antallet store internasjonale aktører i musikkbransjen fra fem til fire. Spesielt har kommisjonen vært bekymret for den markedsmakten et fusjonert konsern ville få på online musikk.

Samtidig har Time Warner hatt problemer med å få godkjennelse av både fusjonen med EMI og America Online. Avtalen med AOL er verdt totalt 200 milliarder dollar og således omlag fem ganger større enn avtalen med EMI.

På tross av at begge selskapene insisterer på at forhandlingene etter hvert vil bli gjenopptatt, kan det se ut som toget nå går for dette samarbeidet.

Amelia Torres, talskvinne for EU-kommisjonen, sier til CNNfn at konsesjonene de to selskapene var villige til å inngå kom for sent og var for små til at dette kunne tas hensyn til ved vurderingen.

I et forsøk på å redde avtalen tilbød EMI seg blant annet å selge Virgin Records i Storbritannia. Den opprinnelige gründeren Richard Branson skal ha vært interessert i å kjøpe tilbake selskapet.

Markedsaktører i London mener fusjonen ble trukket av selskapene for å unngå tommelen ned fra EU. Dette skal dermed gjøre det enklere å komme i mål med AOL fusjonen.

EU-kommisjonen har stanset 13 foreslåtte fusjoner i løpet av sitt tiårige virke. I tillegg er ytterligere 14 blitt trukket tilbake av de involverte selskapene i forkant av ett sannsynlig veto.

Til toppen