Under halvparten rekker å gjøre jobben sin

En ny undersøkelse om helse og stress på arbeidsplassen viser at kun to av fem rekker å gjøre jobben sin i løpet av ordinær arbeidstid.

En ny undersøkelse om helse og stress på arbeidsplassen viser at kun to av fem rekker å gjøre jobben sin i løpet av ordinær arbeidstid.

  • Karriere
Svenske Netsurvey Bolinder har foretatt en undersøkelse på Internett om helse og stress. Undersøkelsen omfatter IT-bransjen, industrien og offentlig sektor.

Tallenes tale er klar: Kun 42 prosent av de spurte i undersøkelsen sier de rekker å gjennomføre sine arbeidsoppgaver i løpet av den ordinære arbeidstiden. Dessuten oppgir under halvparten - 45 prosent - at de får ros for den jobben de utfører.

Disse tendensene kom også frem i en undersøkelse om arbeidsforhold i IT-bransjen som digitoday.no gjennomførte i samarbeid med IKT-Norge i høst.

- Flere og flere mennesker mistrives på jobben, og dette påfører de ansatte unødvendige plager og koster bedriftene mye, sier Peter Bolinder i en pressemelding. Bolinder er ansvarlig for denne undersøkelsen.

Beregninger foretatt av Accor Services/Rikskuponger viser at en utbrent ansatt i snitt koster arbeidsgiveren en million kroner. For å ta tak i disse problemene begynner nå flere og flere bedriftsledere å ta i bruk metoder som kan stille en 'bedriftsdiagnose'.

Accor Services/Rikskuponger har i flere år jobbet aktivt med spørsmål omkring helse og stress, både internt og blant sine kunder. Gjennom regelmessig å ta temperaturen på medarbeiderne i en såkalt 'helse-og-stress-undersøkelse', kan forutsetningene for å motarbeide høyt arbeidspress, stress og konflikter bedres, sier selskapet i pressemeldingen.

- Tradisjonelt har det vært vanskelig å koble lønnsomhets- og effektivitetsmålinger med målinger om hvordan de ansatte trives på jobben, sier Stefan Lundin i Accor. Han mener dette nå blir lettere med utviklingen av nye digitale undersøkelsesverktøy.

Til toppen