Underskudd for Mamut etter Active 24-kjøpet

Kjøpet av Active 24 rammet kvartalsregnskapet til Mamut-sjef Eilert Hanoa.

Programvareselskapet Mamut med Eilert Hanoa i spissen kom seirende ut av kampen med 24sevenoffice om Active 24. Mamut fikk kjøpt alle aksjene og tok selskapet av børs. Det ga utslag på resultatet for tredje kvartal.

Selskapet rapporterer om et kvartalsunderskudd på 6 millioner kroner, før avskrivninger. Da er tallene for Active 24 konsolidert inn fra 1. juli og inkluderer engangskostnader på 15 millioner kroner i forbindelse med kjøpet. Det er i henhold til hva selskapet selv forventet og som de tidligere har kommunisert til markedet.

– Prosessen med å integrere Active 24 går som planlagt og vi vil oppnå de økonomiske resultatene av restruktureringen allerede i fjerde kvartal. Med tjenestene og kundebasen fra Active 24 har vi økt vårt potensial for videre vekst både når det gjelder antall kunder og omsetning per kunde, sier Hanoa.

Foruten kjøpet av Active 24, hadde Mamut en organisk vekst på 22 prosent. Inkludert Active 24s omsetning, endte Mamut med en kvartalsomsetning på 91,7 millioner kroner.

Active 24 omsetningen sto for 41,7 av disse millionene og enheten leverte et negativt resultat på 8,8 millioner kroner.

Mamut forteller at de har solgt unna datterselskaper av Active 24 som ikke har med kjernevirksomheten å gjøre.

Nå som Active 24 er konsolidert inn, forventer Mamut en positiv effekt av kjøpet i årets siste kvartal. Til sammen har programvareselskapet omsatt for 295,8 millioner kroner i løpet av årets tre første kvartaler.

Til toppen