Underskudd for Nordens største distributør

Scribona omsetter for milliarder, men regnskapet viser røde tall, og nå skal det ryddes.

Scribona omsetter for milliarder, men regnskapet viser røde tall, og nå skal det ryddes.

Ementor er ikke det eneste konsernet som har problemer med virksomheten i Danmark. Scribona melder om negativt driftsresultat i tredje kvartal, og den danske delen er syndebukken.

Omsetningen økte med syv prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor, til 2,482 milliarder svenske kroner. Driftsresultatet ble minus 20 millioner. Samme periode i fjor gikk de med tre millioner i overskudd, men da inkluderte resultatet 39 millioner pluss for salg av virksomheten Toshiba Document Solution.

Distribusjonsbransjen er generelt preget av mange aktører og lave marginer. Dette sammen med svake resultater presser frem kostnadsbesparende tiltak. Scribona sa opp 20 ansatte i Danmark i august, og har flyttet en del funksjoner fra landet opp på nordisk plan.

Men denne prosessen er ikke avsluttet. Selskapet varsler at de vil fortsette samkjøringen av funksjoner i Norden gjennom felles forretningsfunksjoner, en ny infrastrukturplattform og mer fleksible logistikk-løsninger.

- Når dette er gjennomført i slutten av 2006 vil vi se en kostnadsreduksjon på rundt 20 prosent i forhold til 2004, samtidig som salgsvolumene øker, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

De spesifiserer ikke om dette vil bety ytterligere kutt i staben.

Scribona er størst også i Norge, fulgt av SMG. SMG er for tiden også ute etter å effektivisere driften, og ser etter en stor partner. De hadde en intensjonsavtale om å bli kjøpt, som nylig brøt sammen. Kjøperen var etter all sannsynlighet finske GNT, men også andre selskaper skal være interessert.

Til toppen