Underskudd i Software Innovation

Software Innovation har nettopp lagt frem tallene for årets tredje kvartal og de viser en omsetning på 96,4 millioner kroner, en vekst på 15 prosent fra 83,9 millioner for et år siden.

Konsulentvirksomheten utgjør brorparten av omsetningen med 63,7 millioner kroner. Lisenssalget utgjorde 8,5 millioner kroner, noe som er en økning på 27 prosent fra 6,7 millioner for et år siden.

Driftsresultatet er snudd fra minus 12,1 millioner for et år siden, til 2,1 millioner i pluss i år.

Resultatet før skatt endte imidlertid på et relativt stort underskudd. Software Innovation måtte regnskapsføre et underskudd på 29,67 millioner kroner. Det var mye på grunn av ekstraordinære avsetninger på 22,2 millioner kroner til gjennomføring og avslutninger av tapsprosjekter i Danmark.

    Les også:

Til toppen