Undersøkelse: Nesten alle større virksomheter sikter nå mot «zero trust»

Mange velger å fremskynde planene på grunn av koronapandemien.

Undersøkelse: Nesten alle større virksomheter sikter nå mot «zero trust»
Den tradisjonelle «borg og vollgrav»-tilnærmingen for IT-sikkerhet tar utgangspunkt i at alt som er på innsiden av de ytre grensene er til å stole på, og at ingen uvedkommende kan trenge seg inn. I mange av dagens IT-miljøer er ikke dette en realistisk forutsetning. Foto: Jean Vaillancourt/Colourbox

Zero trust er det relativt nye navnet på en sikkerhetsmodell som innebærer at all tilgang til IT-systemene stammer fra det åpne internett, framfor fra pålitelige enheter som kun befinner seg på innsiden av virksomhetens brannmur. Dermed må hver eneste forespørsel anses som et potensielt innbrudd og verifiseres før det de gis tilgang.