Ung, rastløs cowboy søker børsbobler og stress

For mange ser det ut til at teknologi er synonymt med høyt tempo og stress. Det sier i hvert fall bransjegutta selv, når de skal nevne én ting de først og fremst forbinder med IT-bransjen.

digitoday Norway har sammen med organisasjonen IKT-Norge foretatt en undersøkelse om arbeidsforhold i IT-bransjen. Rundt 500 bransjefolk har svart på spørsmålene, og resultatene blir servert i form av artikler på digitoday.no.

Ett av spørsmålene hadde et åpent svaralternativ hvor deltakerne ble bedt om å nevne én ting de først og fremst forbandt med IKT-bransjen. Og deltakerne er i hovedsak IT-konsulenter, IT-sjefer, programmerere eller andre teknikere, menn, mellom 25 og 40 år, og med relativt høy lønn.

Blant de mange og til tider svært så kreative svarene, var det to ord som ble nevnt oftest; "stress" og "høyt tempo".

Andre ord som gikk igjen var nerder, penger, ungdom, raske endringer, opsjoner, cowboy og hype.

Det er også en tendens i svarene at IT-bransjen oppfattes som lite kompetent - at det er mange som ikke har peiling på det de driver med.

Mye jobbing, mye unødvendig overtid, kaffe og cola, manglende kvalitetssikring på grunn av høyt tempo, manglende moral, gjennomtrekk/hyppige jobbskifter, manglende lojalitet og godt arbeidsmarked var også assosiasjoner som flere delte.

Noen nevner også for få kvinner. Det er ikke tvil om at dette er en mannsdominert bransje.

Kort oppsummert kan man si at de fleste ser for seg en ung, rastløs, useriøs og stressa mann - ikke helt teknisk kompetent, men full av pågangsmot og drømmer om opsjoner som blir til millioner på kontoen om få år, som jobber overtid hver dag og drikker cola og café latte for å henge sammen, som allerede tjener godt og spiser suppe på en hipp suppebar.

Og så har han høyhalset genser. Kanskje han ser litt ut som Tom Adolfsen. En ung Tom Adolfsen...

De positive svarene i undersøkelsen kan man telle på én hånd - nesten alle forbinder bransjen med noe negativt, eller bruker negativt ladede ord for å beskrive den.

Blant de positive ordene som nevnes er godt miljø, håp, omstillingsvilje, godt arbeidsmarked, kunnskap, dynamikk, spennende fremtid, ansvarlighet, innovasjon og utvikling.

Om folk flest synes det er stressende og slitsomt å jobbe i denne bransjen, eller om det er mediene som har skapt dette inntrykket, vites ikke. Dette er i hvert fall svarene på hva IT-folk selv forbinder med bransjen.

Det bør i tillegg nevnes (noe du kan lese mer om i relaterte artikler) at de aller fleste i denne bransjen trives godt i jobbene sine.

Under følger utdrag fra svarene slik at du kan danne deg ditt eget bilde:
Mangel på breddekunnskap og teknisk kompetanse
Sære mennesker som hacker når de ikke programmerer på jobb
Stupiditet og perspektivmangel
Småkonger
Unge menn som jobber hardt
Dynamikken - ting endrer seg veldig fort og du må hele tiden følge med for ikke å bli utdatert
Ung, men sosialt underutviklet
Personer innen bransjen er altfor lite oppattt av bedriften, lite ansvarsfølelse for bedriften
Svikefull
Mangel på kortsiktige, realistiske mål
Ung, rastløs, useriøs, mange som ikke har snøring på hva de driver med
Useriøse dotcom-selskaper og spekulanter
Mange som ikke er helt kompetente
Luftslott
Oppblåst
Mange menn og teknisk utdannede med kun tekniske interesser
For lite faglig fokus, for mye prat om aksjer og visjoner
Mennesker er forbruksvare
Dårlig tid, korte tidsfrister, altfor mange baller i luften hele tiden, konstant dårlig samvittighet på grunn av forsinkelser med å få ferdigstilt prosjekter / unnagjort arbeidsoppgaver
Alle andre tror det er så flott og godt betalt i bransjen
Et helvetes stress
Børsbobler
Korrupsjon
Overprising og villedende reklame
Mye snakk om høye lønninger
Dårlige løsninger, skyhøye kostnader
Kaotisk
Dårlig inntjening, store forventninger
For mye overtid i forhold til lover og regler
En bransje i strek utvikling der de fleste har en følelse av at de ikke har tid til å sitte stille
Altfor mange sleipinger som ikke vet hva de driver med og lurer folk trill rundt
Uanstendig høy lønn
For mange japper med for mye aksjer og opsjoner
Unge menn med store ambisjoner
Mange halvstuderte røvere
Lav gjennomsnittsalder på ansatte
Gründer-ånd. Man jobber for å nå et mål, ikke for å fylle et antall timer
Overtidsmat
Ensporethet...


Følg saken i digitoday:
Jobbing med "jern" gir fortsatt best uttelling
Her ser du hva lønnstoppene driver med
Veteranene tjener fortsatt mest
Trivselen øker proporsjonalt med lønnen
Ung, rastløs cowboy søker børsbobler og stress
;