Ungdom og kunstig intelligens på cyber-sommerleir

I fjor sommer brukte 14 ungdommer deler av sommerferien sin til å lære om neurale nettverk. Snart er CyberCamp i gang igjen. Nå er det 3D-programmering, kunstig intelligens og datasikkerhet som står på programmet.

I fjor sommer brukte 14 ungdommer deler av sommerferien sin til å lære om neurale nettverk. Snart er CyberCamp i gang igjen. Nå er det 3D-programmering, kunstig intelligens og datasikkerhet som står på programmet.

Ikke alle vil ligge på stranden om sommeren. CyberCamp er en kunnskapsleir for datainteressert ungdom. Deltagerne blir delt opp i forskjellige grupper, hvor hver gruppe har sitt eget tema og sin egen oppgave.

I tillegg arrangeres det foredrag og ekskursjoner felles for alle deltagerne. For kunnskapstørste ungdommer med interesse for datateknologi, kan dette arrangementet være en fin anledning til å gå dypere inn i ulike enmer.

CyberCamp ble arrangert første gang i fjor sommer, og både arrangører og deltakere var førnøyd med resultatet.

I år vil det være plass til 30 deltakere, og emnene det skal dreie seg om er 3D-programmering, kunstig intelligens, datasikkerhet og billedbehandling.

Deltakerne deles inn i fire grupper. De som skal jobbe med 3D-programmering skal gis et grunnlag til å forske på egen hånd, samt noen gode pekere til relevant litteratur. Hovedvekten vil ligge på ting som kan gjøres i realtime, i spill og under simuleringer.

De som tar for seg kunstig intelligens skal bruke programmerbar Mindstorm Lego, og forsøke å implementere ulike algoritmer for å løse noen valgte problemer.

Emnet datasikkerhet skal blant annet gi en rask innføring i unix-oppbygging, generelt nettsikkerhet, kryptering og sikker programmering.

De som skal lære mer om billedbehandling vil rett og slett benytte digitalt grafisk utstyr og dataprogrammer til å manipulere bilder. De vil se nærmere på både restaurering av bilder, og kombinasjon av flere bilder.

Til toppen