Unge hackere lar seg ikke skremme av bøter

Unge begår stadig flere datainnbrudd, og nå ønsker Økokrim fengselsstraff for å bremse utviklingen.

Økokrim har lenge ønsket en strengere straff for datakriminalitet.

For datainnbrudd er strafferammen seks måneder hvis det er snakk om en førstegangsforbrytelse. I tillegg får tiltalte en bot på rundt ti tusen kroner samt datautstyret sitt inndratt.

- Det er all grunn til å stille spørsmål ved denne strafferammen, sa førstestatsadvokat Inger Marie Sunde i Økokrim til digi.no for et drøyt år siden.


Hun la vekt på at informasjon er vitalt for mange bedrifter i dag, og datainnbrudd har ofte til hensikt å skaffe informasjon. Sunde mener en strafferamme på seks måneder ikke står i forhold til strafferammen på inntil seks år for korrupsjon eller industrispionasje.

Nationen skrev i går at det i løpet av årets seks første måneder ble anmeldt flere datainnbrudd enn i hele 1999. Økokrim hevder, i en uttalelse til Justisdepartementet, at bøter på oppimot 10.000 kroner ikke virker preventivt nok. Avisen skriver at Økokrim nå vil ha muligheten til å idømme inntil to års fengsel for å bremse utviklingen.

Justisdepartementet slår i en rapport fast at mobil- og datanettet er etablert som en ny arena for kriminell adferd, og påpeker at teknologien også åpner for nye, unge lovbrytere. Flesteparten av de som er involvert i datakriminalitet er unge mellom 16 og 25 år, skriver Nationen.

Sunde mener at dagens straffepraksis ikke har gitt noen synlig effekt. - Derfor vurderer Økokrim å kreve fengselsstraff for datainnbrudd i tillegg til bøter og inndragning av utstyr, sier førstestatsadvokaten til Nationen.

Til toppen