Unge kan bli døve av MP3-spillere

Etter en ekspertrapport vurderer EU nye regler, nye anbefalinger og ny teknologi på MP3-spillere.

Unge kan bli døve av MP3-spillere

Etter en ekspertrapport vurderer EU nye regler, nye anbefalinger og ny teknologi på MP3-spillere.

EUs vitenskapelige komité for nye helsefarer, kjent som Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR), har i dag publisert en rapport om farer forbundet med bruk av personlige musikkspillere, populært kalt MP3-spillere: Health risks from exposure to noise from personal music players (pdf).

Komiteen har utredet emnet på oppfordring fra EU-kommisjonen.

Ifølge rapporten risikerer 5 til 10 prosent av alle brukere av MP3-spillere varig hørseltap dersom de lytter til musikk på høyt volum i mer enn én time daglig over en periode på fem år.

De siste fire årene er det solgt anslagsvis 180 til 250 millioner bærbare spillere i Europa, og mellom 50 og 100 millioner mennesker bruker sin hver dag.

Etter dagens regelverk skal MP3-spillere ikke kunne levere lyd over 100 desibel. Ifølge rapporten er dette utilstrekkelig, gitt den intense måten mange, særlig unge, synes å bruke sine spillere på. Et høyt lydnivå gjennom øreplugger er spesielt risikabelt.

I industrien er det forbudt med varige lydnivåer over 80 desibel. Forskerne konstaterer at siden tidlig på 1980-tallet er andelen unge mennesker som er utsatt for uakseptabelt høy lyd i sin sosiale virksomhet er tredoblet til rundt 19 prosent. Samtidig er risikoen for hørselskader i yrkeslivet betraktelig redusert.

Det er særlig diskomusikk, rockekonserter, MP3-spillere, militære øvelser og støyende idrett som skyting og motorsport som utgjør sosiale trusler mot hørselen.

Regelmessig bruk av MP3-spillere med høyt lydnivå kan i løpet av få år utløse både irreversibel hørseltap og plagsom øresus (tinnitus). Risikoen med MP3-spillere anslås å være langt større enn rockekonserter og diskoteker.

Rapporten advarer at hørseltap kan få negative psykologiske følger knyttet til leseferdigheter, hukommelse og motivasjon, samt føre til søvn- og hjerteproblemer.

Forskerne mener at opptil 80 desibel kan betraktes som et sikkert nivå for voksne, men sier de ikke vet om denne terskelen kan anvendes på barn.

EU-kommissær for forbrukersaker, Meglena Kuneva, sier i en offisiell uttalelse at hun er bekymret over risikonivået som særlig unge løper ved sin bruk av MP3-spillere. Hun mener EU må se nærmere på regelverket og på tiltak for å bedre informasjonen til forbrukere, utover, for eksempel, de advarslene som flere leverandører, blant dem Apple, forsyner sine spillere med.

Rapporten skal legges til grunn for en konferanse som EU-kommisjonen skal organisere i Brussel tidlig i 2009.

Deltakere skal representere medlemslandene, musikkbransjen, forbrukere og andre interessenter. Målet er å finne ut hvordan brukere kan redusere risikoen for hørselsskade, hva slags endringer man bør gjøre i standarder og regler, samt mulige tekniske løsninger.

Forbrukere anbefales allerede i dag å redusere lydnivået på sine MP3-spillere, eventuelt også å bruke spillerne mindre.

Til toppen