Unger avviser foreldrepåstander om Internett-bruk

I en amerikansk undersøkelse sier tre av fem foreldre at de kontrollerer ungenes bruk av Internett. Men bare en av tre unger oppfatter at de faktisk gjør det.

I en amerikansk undersøkelse sier tre av fem foreldre at de kontrollerer ungenes bruk av Internett. Men bare en av tre unger oppfatter at de faktisk gjør det.

Undersøkelsen er gjennomført av Pew Internet and American Life Project, et prosjekt som sogner til Princeton University. 754 ungdommer i alderen 12 til 17 år, noenlunde likt fordelt på gutter og jenter er intervjuet per telefon. Intervjuerne har deretter stilt spørsmål til en forelder eller verge.

Undersøkelsen avdekker svært sprikende oppfatninger mellom foreldre og barn om hva slags rettigheter og begrensninger foreldre gjør gjeldende overfor ungenes bruk av Internett.

61 prosent av foreldrene sier de har regler for hvor lenge og når ungdommene kan bruke Internett. De sier også at de kontrollerer hvilke nettsteder ungdommene benytter.

Ungdommene kjenner seg ikke igjen i denne beskrivelsen. 37 prosent sier de har fått regler som de skal forholde seg til. Bare 27 prosent tror foreldrene faktisk kontrollerer hvor de streifer.

Andre spørsmål i undersøkelsen tyder på at foreldrene kan følge noe bedre med enn ungdommene aner. I 70 prosent av hjemmene er PC-en med Internett-tilgang plassert i et område som er åpent for hele familien, og ikke på barnets soverom. 41 prosent av foreldrene sier de bruker programvarefiltre eller tilsvarende ordninger for å begrense tilgangen til uønskede nettsteder. 40 prosent av foreldrene sier de har kranglet med ungene om Internett-bruken.

Et annet resultat som vekker i oppsikt i USA er at 74 prosent av ungdommene gjør bruk av øyeblikksmeldinger, mot 44 prosent av voksne Internett-brukere. Bare 8 prosent av ungdommene bruker e-post. Som kjent er ungdommens tilgang på mobiltelefoner og SMS-meldinger langt mer begrenset i USA enn i for eksempel Norden.

Til toppen