Unger vil helst se på TV

Av fritidssysler er det TV-titting amerikanske unger helst vil bruke tid på. Nederst på lista kommer nettbruk.

Av fritidssysler er det TV-titting amerikanske unger helst vil bruke tid på. Nederst på lista kommer nettbruk.

Skal man tro en amerikansk undersøkelse foretatt av analyseselskapet Arbitron New Media, er ikke den oppvoksende generasjon så opptatt av Internett som mange tror.

Analyseselskapet fant ut at barn mellom 8 og 15 år foretrekker å se på TV når de slapper av etter skolen. På andreplass kommer radiolytting, etterfulgt av videospill, snakke i telefonen og lese bøker. Aller sist fører de opp å surfe på Internett, skriver The Industry Standard.

Men barn bruker nettet. Undersøkelsen finner at barn i første rekke bruker nettet i skolesammenheng. Rundt en tredjedel av de spurte sa at Internett er det viktigste verktøyet når de skal skrive oppgaver eller stiler.

Foreldre strever med å følge utviklingen på nettet i samme tempo som ungene. Hele 71 prosent av foreldrene i undersøkelsen uttrykte bekymring knyttet til avkommets nettbruk og mener at overvåking og rettledning er nødvendig.

I tillegg mener 45 prosent av foreldrene at nettet er farlig for barn fordi ulovlig og pornografisk materiale er lett tilgjengelig. De fleste barna i undersøkelsen oppgir også at de som regel bruker nettet rett etter skolen - før foreldrene har rukket å komme hjem fra jobb.

Nettstedene barna går til er som regel etter anbefaling av venner heller enn fra foreldrene. Kun fem prosent av barna spør foreldrene til råds når det gjelder nettsteder, mens 45 prosent spør venner.

450 barn mellom 8 og 15 år og foreldre eller søsken over 15 deltok i undersøkelsen.

Til toppen