Uninett har lagt ut to kjempeanbud

Uninett har lagt ut to store rammeavtaler på anbud på vegne av universiteter og høgskoler.

Uninett har lagt ut to kjempeanbud

Uninett har lagt ut to store rammeavtaler på anbud på vegne av universiteter og høgskoler.

Uninett har utlyst to anbud. Et for bredbånd og et for maskinvare.

Universitetene og høgskolene organisert under Uninett har totalt 27 000 ansatte og 240 000 studenter. I tillegg kommer ansatte ved andre institusjoner som også er medlem av Uninett.

Med denne størrelsen blir det fort snakk om store summer når nye produkter og tjenester skal kjøpes inn.

Bredbåndsanbudet går hovedsaklig på bredbåndstjenester for de enkelte ansatte og de enkelte studentenes hjemmetilknytting, men det kan også være aktuelt for mindre distriktskontor å benytte seg av avtalen, opplyser Uninett til digi.no.

Som alltid med rammeavtaler er det usikkert hvor mange som ønsker å benytte seg av den, men Uninett opplyser at det normalt har vært god oppslutning om fellesavtaler i universitets- og høgskolesektoren.

– Det er første gang vi gjør en felles runde på PC- og bredbåndsanbud. Vi gjør det på initiativ fra sektoren selv, men Kunnskapsdepartementet har oppfordret oss til innkjøpsamarbeid, forteller Lars Skogan i Uninett til digi.no

Det andre anbudet fra Uninett går på opprettelse av rammeavtale for kjøp av PC-er, servere, bærbare og skjermer til universitets- og høgskolesektoren.

Det er mest bærbare og stasjonære maskiner det dreier seg om, men Skogan kan ikke si noe om volum eller om hvor mange penger det er snakk om.

– Vi gjør det i samarbeid med flere institusjoner, og åpner for at andre kan slutte seg til. Det er også lagt inn en åpning for at studenter kan kjøpe bærbare PC-er gjennom avtalen. Vi er litt usikre på hva volumet vil være, men det dreier seg om flere tusen PC-er, sier Skogan.

Uninett har spesifisert at de ønsker en toårig avtale med opsjon for å utvide med ett år av gangen i inntil 3 år på begge avtalene.

Tilbud må leveres innen henholdsvis 30. mars og 22. april.

Til toppen