Uninett og Zoom

Uninett kjører Zoom på nordiske servere

Sender ikke brukerdata til USA.

Med mange på hjemmekontor, er det ofte nødvendig med videomøter. Men universitetene og høgskolene i Norge bruker en Zoom-tjeneste som kjøres på nordiske servere.
Med mange på hjemmekontor, er det ofte nødvendig med videomøter. Men universitetene og høgskolene i Norge bruker en Zoom-tjeneste som kjøres på nordiske servere. (Foto: Zoom Video Communications)

Sender ikke brukerdata til USA.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Personvernutfordringene til videotjenesten Zoom har fått mange til å stille spørsmål om de bør bruke tjenesten. Utfordringene gjelder først og fremst den offentlig tilgjengelige tjenesten som det amerikanske selskapet Zoom Video Communications tilbyr til alle. 

Det er også mulig å kjøre Zoom som en hybrid eller privat løsning, hvor hele eller deler av tjenesten kjøres på en kundens egen infrastruktur. Dette gjelder blant annet den Zoom-tjenesten som Uninett tilbyr til høgskoler og universiteter i Norge. 

Lansert i fjor

– Vi lanserte tjenesten 1. desember 2019. Zoom er ikke nytt for oss. Vi har jobbet med Zoom-tjenesten i flere år. De første pilotbrukerne i sektoren tok i bruk tjenesten våren 2019, forteller avdelingsdirektør for campusnett i Uninett, Vidar Faltinsen, i en e-post til digi.no.

Vidar Faltinsen, avdelingsdirektør campusnett hos Uninett.
Vidar Faltinsen, avdelingsdirektør campusnett hos Uninett. Foto: Uninett

Tjenesten er en del av et nordisk samarbeid hvor det er Nordunet som driver selve tjenesten.

Nesten hundredobling

Faltinsen forteller at trafikken knyttet til tjenesten er nesten 100-doblet siden den 13. mars. 

– Alle statlige universiteter og høyskoler i Norge bruker nå Zoom, skriver han.

– Vi har økt kapasiteten betraktelig som følge av pandemien og kan håndtere over 250.000 samtidige brukere, fordelt på alle universitet og høgskoler i hele Norden.

På denne siden opplyser Uninett at det den 31. mars ble holdt omtrent 9500 Zoom-møter blant Uninetts kunder, med til sammen over 100.000 deltakere.

Mange personvernhenvendelser

Den økte bruken av tjenesten de siste ukene har også ført til at mange henvender seg til Uninett om personvernet i Uninett Zoom, blant annet i den offentlige Facebook-gruppen Uninett Zoom: Tips, triks & debatt!, som har mer enn 650 medlemmer.

Les også

– Bruken av videotjenesten Zoom har skutt fart, og vi får mange henvendelser om personvern ved videomøter. For oss er det viktig å understreke at Zoom levert av Uninett er noe helt annet enn Zooms offentlige tjeneste, basert i USA. Vår tjeneste har servere i Norden, og er regulert gjennom en nordisk avtale med Nordunet, skriver Faltinsen. 

– Vi har på denne måten sikret at all videotrafikken går i Norden og at alle personopplysninger håndteres i tråd med GDPR. Vi har også lagt på Feide-integrasjon, noe som hever sikkerheten ytterligere. Databehandleravtaler og etterlevelse av personvernlovgivning er en selvfølge for oss. Ta gjerne en kikk på vår nye faktaside om Zoom, GDPR og personvern, sier Faltinsen.

På denne siden fortelles det blant annet serverne er lokalisert i Stockholm og København. Alle brukerdata lagres på disse, og ikke hos Zoom i USA.

Alternativ innlogging

– På klientsiden er den det samme. På serversiden er det den samme grunnpakken, men tilpasset vår tjeneste for kjøring på Nordunet sine dedikerte servere, forteller Faltinsen.

Les også

Organisasjonene som benytter tjenesten, bestemmer selv hvilken innloggingsløsning deres brukere skal benytte.  Ifølge Uninett bruker de fleste Feide-innlogging.

Ifølge Uninett har debatten om personvernet i tjenesten roet seg betraktelig etter at faktasiden ble tilgjengelig.

Sikkerheten

På spørsmål om hva Faltinsen tenker om sikkerheten til Zoom, viser han til blogginnlegget som Zoom Video Communications publiserte onsdag.

– Jeg synes toppsjefen i Zoom, Eric S. Yuan, beskriver deres håndtering på en god og tillitvekkende måte, skriver Faltinsen. 

– Vi følger nøye med i diverse fora og ulike nyhetskilder for å prøve å fange opp det som måtte komme frem for å se i hvilken grad det kan ha en konsekvens for våre brukere. Vi er like opptatt som alle andre at sikkerheten blir godt ivaretatt. Vi har gode forbindelser med Zoom og opplever dem som meget profesjonelle. De er lydhøre og tar oss i høyeste grad på alvor. Vi kjenner til at Zoom jobber på høygir for å adressere alle saker som måtte komme opp, avslutter han.

Setter videreutvikling på vent

I det samme blogginnlegget opplyser Yuan at Zoom Video Communications har innført 90 dagers stopp i utviklingen av ny funksjonalitet for å kunne bruke de nødvendige ressursene på å identifisere, adressere og rette eksisterende problemer. 

I desember i fjor hadde Zoom-tjenesten maksimalt 10 millioner daglige brukere. I mars i år har tallet passert 200 millioner daglige brukere.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen