Unisource berger stumpene

En ny stor europeisk teleaktør blir enda større når Italienske Stet inngår partnerskap med amerikanske AT&T og den europeiske telealliansen Unisource. Dermed erstatter Unisource det smertelige tapet, da alliansen tidligere i år mistet spanske Telefonica som partner, og vel så det.

En ny stor europeisk teleaktør blir enda større når Italienske Stet inngår partnerskap med amerikanske AT&T og den europeiske telealliansen Unisource. Dermed erstatter Unisource det smertelige tapet, da alliansen tidligere i år mistet spanske Telefonica som partner, og vel så det.

Den italienske statens televerk, Societa Finanziaria Telefonica per Azioni (Stet) er det siste av de store europeiske teleselskapene som har vært uten et internasjonalt partnerskap. Stet er ett av de fem-seks aller største telekomselskapene i verden med en omsetning på rundt 25 mrd. USD. I omsetning betyr det at Stet erstatter Unisources tidligere samarbeidspartner, spanske Telefonica, med god margin.

I likhet med Telefonica, sitter Stet med interesser i telekomindustrien i Spania, og er blant annet med i budrunden om aksjemajoriteten på det som blir landets andre fullverdige teleoperatør, Retevision. Vel så viktig er Stets interesser i Latin-Amerikans telekomindustri, og vil med dette være en særdeles verdifull alliansepartner for AT&T og Unicource som mistet sitt fotfeste både i Sør-Europa og Latin-Amerika da Telefonica inngikk samarbeid med Concert tidligere i vår.

Siden dette bruddet har det vært stadige samtaler, sælig mellom AT&T og Stet, om en eller annen form for samarbeid. For AT&T har det vært særdeles viktig å vinne tilbake et fotfeste i det raskt voksende telemarkedet i Latin-Amerika, samt å igjen få innpass i Sør-Europa. Stet fyller nå vakuumet som oppstod i AT&Ts internasjonale strategi da samarbeidet med Telefonica raknet. Også Unisource, med det nederlandske, sveitsiske og svenske televerket som partnere, gjenvinner tapte markeder i Sør-Europa, med den nye avtalen.

Stet har vist en stadig større appetitt på telekomindustrien utenfor sitt eget hjemmemarked med flere oppkjøp og allianser de siste årene. Selskapet har nå virksomhet i 40 land, der oppkjøp i Serbisk og Østerriksk telekomidustri er de nyeste ervervelsene.

I samarbeidsavtalen som ble offentliggjort onsdag vil Stet inngå som partner i AT&T-Unisource Communications Services (AUCS), som dekker det europeiske markedet. I tillegg etablerer AT&T og Stet et nytt joint venture for det Latin-Amerikanske markedet.

Stet skal ifølge avtalen kjøpe seg i AUCS med en eierandel på maksimalt 30 prosent, mens det er ventet at Unisource og AT&T får henholdsvis 40 og 30 prosent eierandel, mot dagens 40/60-fordeling.

Partnerne skal i tillegg distribuere hverandres tjenester i de respektives hjemmemarkeder og koordinere strategiene for hvordan markedene i Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Spania skal erobres.

Avtalen som er inngått omfatter bare hovedprinsippene omkring samarbeidet, og de endelige klausulene skal etter planen være klare i løpet av året.

Styreleder i Unisource, svensken Lars Berg, sier i en pressemelding at det strategiske samarbeidet mellom AT&T og Unisource gis en ny dimensjon med Stet på laget, og trekker spesielt fram de nye mulighetene alliansen har for det Latin-Amerikanske telemarkedet.

I Telenor tar man den nye konstellasjonen med fatning. Pressetalsmann Dag Melgaard nøyer seg med å konstatere at Unisource måtte erstatte tapet da de mistet fotfestet på den Iberiske halvøy (Spania og Portugal red. anm.) om de skulle ha noe å gjøre i den delen av verden. Om Latin-Amerika sier Melgaard at området ligger utenfor Telenors definerte nedslagsfelt.

Til toppen