Unisource-pluss i år 2000

Unisource forventer ikke overskudd før i år 2000, melder selskapet som en kommentar til at tapene i fjor beløp seg til 1,4 millarder kroner.

Unisource NV, som er en teleallianse bestående av televerkene i Nederlans, Sveits og Sverige offentliggjorde elendige resultater for 1996. Selv om omsetningen økte med 85 prosent, så ble resultatet 17 prosent dårligere.

Finansdirektør i Unisource sa ved framleggelsen av resultatene at selskapet er innen i den perioden der investeringene er størst, og at dette forklarte det meste av det dårlige resultatet.

Unisource forventer en omsetning på 35 milliarder kroner ved årtusenskiftet, som også er tidspunktet da selskapet skal nå break-even. Fjorårstapet var imidlertid som forventet.