Unisys: - Høy oppetid fullt mulig med Windows

Unisys mener metodikk og tankegang er avgjørende for å gi stabile Windows-servere.

Unisys mener metodikk og tankegang er avgjørende for å gi stabile Windows-servere.

Unisys leverer store Windows-servere. Med store Windows-servere mener selskapet servere som koster mer enn 50.000 dollar med inntil 32 prosessorer og inntil 64 GB med minne. Selskapets hovedprodukt er servere i ES7000-serien, som leveres i ulike varianter basert på Intels 32 bits Xeon og 64 bits Itanium-prosessorer.

Ifølge Hans Sparkes, marketing program manager for serverkonsolidering i Europa, forteller at en undersøkelse av 68 separate ES7000-systemer som alle er stasjonert hos selskapets kunder, over en periode på to år kun hadde ikke-planlagt nedetid på til sammen 44 minutter. Det vil si en oppetid på 99,996 prosent.

Alle maskinene var utstyrt med enten Windows 2000 Datacenter eller Windows 2003 Datacenter. 78 prosent av maskinene hadde ingen ikke-planlagt nedetid overhodet.

- Maskinene må drives på ”datasentervis”, med fokus på prosess og ikke teknologi, sier Sparkes. I tillegg understreker han viktigheten av å finne hvorfor ting i blant går galt.

- Du må vite hvorfor det stoppet, ikke trykke Control-Alt-Del som er vanlig i Windows-verdenen forøvrig. Dette for å kunne hindre at det stopper igjen neste uke.

Sparkes viser fram følgende bilder som skrekkens eksempler på hvordan servermiljøer kan se ut. Selvfølgelig viser han også fram en av selskapets egne servere som eksempel på det motsatte.

Når Unisys skal hjelpe et selskap med å konsolidere løsninger over til en Unisys-server, gjennomfører selskapet en prosess sammen med kunden som består av fem eller seks faser. Hver fase avsluttes før den neste starter. Det settes mål for hver fase, og nås ikke målene, vil det etter hver fase avgjøres om man skal forsøke på nytt, eller skal avslutte.

Målet for prosessen er å finne problemene på et så tidlig tidspunkt som mulig.

I den første fasen, som kalles "Workshop", settes målene for konsolideringen. Kjente problemer og vanskeligheter identifiseres, og kriteriene for at prosjektet skal erklæres som vellykket, settes.

I den neste fasen, "Discovery", benytter Unisys en egenutviklet programvare som skanner og analyserer hva kundens maskiner faktisk er og gjør. Verktøyet finner ut hvilke applikasjoner som kan kjøres sammen, og hva som må kjøres for seg.

- Det er alltid noe som ikke vil kunne kjøres sammen med andre applikasjoner, sier Sparkes.

Unisys ES7000

I den tredje fasen, "Analysis", er målet å finne ut hvilken form for konsolidering som er mest egnet, og applikasjonene grupperes etter hva som kan kjøres sammen.

Deretter kommer "Design"-fasen, hvor designet på løsningene utformes, og en prosjektplan og en ressurstimeplan settes sammen.

Den neste fasen, "Quickstart", er valgfri. Her vil det implementeres et representativt testsystem hvor designet og tilnærmingen kan utprøves og fintunes.

I den siste fasen, "Implement", implementeres den endelige løsningen. Applikasjonene migreres og konsolideres, i tillegg til at prosesser for administrasjon og drift implementeres.

- Kunden skal få "No suprises!", understreker Sparkes.

Rett utenfor Amsterdam har Unisys et eget testsenter, Unisys Technology & Performance Center. Her kan Unisys teste ulike potensielle løsninger på vegne av kundene, for å se om løsningene fungerer hensiktsmessig og tilstrekkelig godt.

Unisys skiller mellom tre typer testing, "Load testing", "Stress testing" og "Functionality under load".

"Load testing" er ytelsestesting basert på betingelser fra den virkelige verden.

Under "Stress testing" vil Unisys søke etter bristepunktet til en applikasjon, for deretter å optimalisere løsningen slik at antallet brukere applikasjonen støtter, kan økes.

Den tredje formen for testing går derimot ut på å bekrefte at applikasjonen fortsetter å fungere korrekt også etter kraftige økninger i bruken.

Til toppen