Unit 4/Agresso kan miste svensk monopol

Norske-nederlanske Unit4/Agresso har gjennom en gammel avtale et nesten-monopol i svensk statsadmistrasjon.

Av 262 statlige organisasjoner i Sverige, bruker 88 prosent, 231 virksomheter, økonomisystemet fra Unit4/Agresso. Dette skylder en sentralavtale som den svenske riksrevisjonsverket forhandlet frem i 1991.

Avtalene er spesiell fordi riksrevisjonsverket har kjøpt en evig lisens på Agresso og tjener penger og selger så rettigheter videre til statlige organisasjoner, skriver nyhetstjenesten IDG.se. I fjor omsatte verket for 98 millioner svenske kroner på salg av Agresso-lisenser.

Avtalene er ikke reforhandlet siden, men nå krever konkurrenter av det norsk-nederlanske selskapet, deriblant Oracle og danske Navision, at man åpner opp for flere konkurrenter, skriver nyhetstjenesten IDG.se.

Til toppen