UnitedLinux åpner for medlemskap

UnitedLinux åpner for at distributører og utviklere kan bli medlemmer og oppnå spesielle fordeler.

UnitedLinux er en allianse av fire Linux-selskaper - Caldera, Conectiva, SuSE og TurboLinux - som samarbeider om en felles næringslivsorientert distribusjon av operativsystemet. Første beta er nettopp kunngjort, og UnitedLinux 1.0 ventes å være klar innen få måneder.

Les også:

Alliansen ønsker seg to typer medlemmer: distributører og utviklere. Distributører som tegner seg som medlemmer får hjelp til å trappe opp support til sine kunder, og lov til å bruke merkelappen "Powered by UnitedLinux". De vil også få styrerepresentasjon, teknisk informasjon og en andel av overskuddet i UnitedLinux.

Utviklere får tilbud om medlemskap i tre nivåer, med varierende grad av teknisk støtte og deltakelse i UnitedLinux' indre liv.

Blant de første distributørmedlemmene er Hewlett-Packard og Fujitsu.

Til toppen