Universitet kaster ut Linux

«Religion» erstattes med pragmatisme.

Universitet kaster ut Linux
Universitetet i Småland kutter ut Linux. Windows Server er på fremmarsj også ved NTNU i Trondheim, hvor det «religiøse» forholdet til operativsystem er på vikende front. Bilde: Pieter Kuiper/Wikimedia Commons/digi.no

UNIX og Linux har tradisjonelt stått meget sterkt i universitetsmiljøer verden over. Men nå blåser det en Microsoft-vind også her.

Linnéuniversitetet i Småland er ett eksempel. Universitetet i Sør-Sverige har i dag en maskinpark bestående av 50/50 Linux-servere og Windows Server til å betjene sine 40.000 studenter.

– Billigere

Der har de nå besluttet å kvitte seg med Linux. Windows Server 2012 skal bli helt enerådende innen tre år, forteller universitetets IT-sjef Mathias Erlandsson til Computer Sweden.

For sluttbrukerne betyr overgangen ingenting, hevder han. Endringen forklares med at de ønsker en forenkling. Ved å gå vekk fra et blandet driftsmiljø mener Erlandsson at de både kan spare tid og penger.

– Det blir lavere lisenskostnader og dessuten lavere kostnader til kompetanseutvikling ved at vi slipper dobbeltopplæringen, sier IT-sjefen til den svenske avisen.

Windows på Gløshaugen

Også i Trondheim merkes trenden med at Microsoft spiser seg inn på universitetets serverrom.

– Vi har nok en økende mengde Windows-servere, forteller IT-direktør Håkon Alstad ved NTNU til digi.no.

Forholdet i dag er 1 til 3, altså at de har tre ganger så mange Linux-servere, anslår han.

NTNU kjører både Linux-distribusjonene Ubuntu og Red Hat Enterprise, blant annet til Oracles enterpriseløsninger, webløsning, ekstranett og intranett. Suns gamle operativsystem Solaris er de i ferd med å fase helt ut.

– Vi har ingen planer om å fase ut Linux, forsikrer Alstad.

På ett område har Microsoft imidlertid overtatt helt. Ikke bare ved NTNU men også det norske universitetsmiljøet generelt:

– Nå er mer eller mindre hele sektoren på vei over til Exchange. Vi også. Vi er i ferd med å avslutte et svært prosjekt med konsolidering av 15 forskjellige epostsystemer til ett.

Ser til skyen

Fremover er IT-direktøren langt mer opptatt av nettskyen enn hva slags operativsystem tjenestene kjører på i bunn.

– Religiøsiteten rundt Unix var mye mer framtredende på 1990-tallet i norske universitetsmiljøer, også innenfor ulike Unix-dialekter. Nå har man et mer pragmatisk forhold til dette. Det handler mer om skybaserte tjenester, sier Håkon Alstad.