Universitetsutdanning i framstilling av datavirus

University of Calgary tilbyr 16 utvalgte studenter kurs i framstilling av virus, ormer og annen ondsinnet kode.

Ifølge CanWest News Service har University of Calgary i Canada bestemt seg for å tilby 16 utvalgte studenter et eget kurs i framstilling av ondsinnet kode, kalt Computer Viruses and Malware. Kurset er utarbeidet av universitetslærer John Aycock.

Ifølge en talsperson til universitetet, er kurset rettet mot fjerde års studenter. Studentene vil gjennomgå kjente ormer og virus, samt lage sine egne. De vil også undervises og øves i sikkerhetstiltak og i etiske og juridiske problemstillinger. Universitetet mener at øvelsene i virusframstilling vil gi studentene større innsikt og gjøre dem mer kompetente til å bekjempe en plage som kostet næringslivet 1.600 milliarder dollar i 2000 ifølge en undersøkelse av PricewaterhouseCoopers.

Alt studentarbeid i forbindelse med kurset skal foregå under det universitetet kaller "strengeste laboratorieregler", uten tilgang til verken Internett eller mobiltelefon. Brudd på reglene medfører strykkarakter, og studentene advares at misbruk av ervervet kunnskap kan medføre straffeansvar.

Til nettmagasinet VnuNet sier Aycock at kurset ikke gjør annet i forhold til datavirus enn medisinsk utdanning gjør for naturlige virus.

Virusvernselskapene reagerer negativt.

Utviklingssjef Steinar Wigtil i Norman sier til digi.no at det likner på om Politiskoien skulle tilby kurs på videregående nivå i praktisk underslag, innbrudd og voldtekt.

Seniorrådgiver Graham Cluley i det britiske virusvernselskapet Sophos sier til VnuNet at det er farefullt, og uten fordeler, å sette studenter til å lage nye virus. Han stiller spørsmål om universitets juridiske ansvar dersom et studentvirus skulle slippe løs og skade andre.

;