Unix-leverandør presses av Windows

Det er Unix-server som driver Internett, men leverandørene sliter med fallende salg. År 2000 og Windows NT får skylden.

Det er Unix-server som driver Internett, men leverandørene sliter med fallende salg. År 2000 og Windows NT får skylden.

Til tross for en enorm vekst i Internett, har de største Unix-leverandørene opplevd en tung svikt i salget av servere. Det viser tall fra analyseselskapet Dataquest som Finansavisen har fått tak i. Målt i verdi falt salget med 12 prosent fra 1998 til 1999 - fra 857 millioner kroner til 753 millioner kroner.

Fra 1998 til 1999 falt salget til markedsleder Hewlett-Packard med 24,4 prosent, mens Suns salg falt 32,4 prosent. Bare IBM gjorde et hopp på 16,7 prosent. Leverandørene av motorene som driver Internett skylder på både år 2000, fallende priser og Windows.

- Kundene stoppet sine innkjøp i fjerde kvartal, som vanligvis er vårt beste kvartal. Dette får vi også merke i første kvartal, sier Kim Knudsen, markedssjef for Unix i HP til digi.no. Men markedsverdien av Unix-salget faller også noe fordi kundene får stadige ytelser for pengene. Dessuten må vi innse at Windows NT/2000 spiser seg oppover i verdikjeden og erstatter enklere Unix-løsninger.

HP tror ikke salgssvikten skyldes at kundene ventet på Windows 2000.

- Vi ser at andre kvartal vil løfte oss opp nesten til gamle høyder, sier Knudsen.

- Norge har fulgt resten av Europa og USA, det er bare her i Norge serversalget har falt, forteller Jørgen Myrland, sjef for Sun Norge. I tillegg til år 2000-problemet ble vi rammet hardt av økonomiske problemer i oljebransjen i første kvartal. Men generelt har det gått fremover siden første kvartal i fjor.

Her i Norge er HP fremdeles sterkest, mens internasjonalt har Sun kapret førsteplassen målt i kroneverdi, forteller Myrland.

Til toppen