Unix-tiden nærmer seg «magisk» tidspunkt

Spesiell tallrekke inntreffer lørdag morgen.

Unix-tiden nærmer seg «magisk» tidspunkt

Spesiell tallrekke inntreffer lørdag morgen.

Alle Unix- og Unix-lignende systemer har en klokke som teller antallet sekunder siden midnatt den 1. januar 1970, UTC (Coordinated Universal Time). Denne tiden kalles Unix time eller POSIX-time. Denne uken kommer antallet sekunder opp i et helt spesielt antall, nemlig 1234567890.

I mange land vil dette inntreffe på fredag den 13. februar. Det er dog ikke tilfellet i Norge. Her skjer det først klokken 00:31:30 på lørdag den 14. februar.

Tidspunktet finner man ved å taste inn følgende kommando på en Unix-lignende maskin:

date -d @1234567890

Unix-tiden har hatt flere ulike definisjoner i årene den har blitt brukt. Ifølge Wikipedia var de første versjonene av Unix-tiden et 32 bits heltall som økte med en rate på 60 Hz, noe som stemte overens med systemklokken i maskinvaren til de tidligste Unix-systemene. Men med en så høy takt tilsvarer 232 bare 2,5 år. Derfor gikk man snart over til en takt på 1 Hz.

Også tidspunktet for nå Unix-tiden starter har vært endret. I den første utgaven av boken Unix Programmer's Manual, utgitt i slutten av 1971, ble Unix-tiden definert som tiden «siden 00:00:00, Jan. 1, 1971, målt i 60-deler av et sekund».

I fleste moderne, Unix-lignende operativsystemer, inkludert Linux, benytter nå et 64-bits heltall for å representere Unix-tiden. 32-bits varianten fungerer dårlig etter den 19. januar 2038 fordi tallet oppgis med fortegn. Med 64-bits-representasjonen kan klokken tikke og gå i mer enn 2 milliarder år til.

denne siden kan man se en klokke som teller opp til tidspunktet 1234567890.

Til toppen