Unngår gruppesøksmål mot Gmail

Personvernklagere må greie seg på egenhånd.

Unngår gruppesøksmål mot Gmail
Google unngår gruppesøksmål mot Gmail, men har i alle fall så langt ikke blitt frifunnet for anklagene om brudd på amerikanske personvern- og overvåkningslover. Bilde: PantherMedia/Wikipedia

Lucy Koh, en etter hvert ganske omtalt dommer ved distriktsdomstolen i San Jose, California, har avvist et forsøk på gjøre flere separate søksmål mot Googles Gmail-tjeneste om til et gruppesøksmål. Dette skriver Reuters.

Begrunnelsen til Koh er ifølge Reuters at de ulike søksmålene er for forskjellige til å kunne samles. Resultatet er at saksøkerne nå må fortsette rettsstriden mot Google alene eller som små grupper. Saksøkerne tillates ikke å forsøke å få godkjent et tilsvarende gruppesøksmål på nytt.

Søksmålene skal ha blitt anlagt av både brukere av Gmail, av studenter som bruker Gmail på skolen, og av ikke-brukere som har sendt e-post til Gmail-brukere. Saksøkerne mener at Google krenker både personvern- og overvåkningslovene i USA og California ved å skanne innholdet i e-poster som sendes og mottas av Gmail-brukere, for å danne brukerprofiler som brukes i forbindelse med rettet annonsering.

Ifølge Reuters skal de fornærmede har krev om 100 dollar per dag per bruker som har fått krenket sitt privatliv.

Den store fordelen for de fornærmede ved et gruppesøksmål er at risikoen og saksomkostninger fordeles på hele gruppen, som utpeker en felles representant. Alle som har tilsvarende krav og oppfyller visse betingelser, kan slutte seg til søksmålet.

Dersom Google hadde tapt en slik rettssak, kunne selskapet ha endt opp med erstatningskrav mot seg på milliarder av dollar. Med Kohs avgjørelse behøver selskapet bare å forsvare seg mot krav fra enkeltbrukere.

Kjennskap og samtykke

Et sentralt spørsmål i saken er om Gmail-brukerne i tilstrekkelig grad har kunnet få kjennskap til hvordan Google behandler e-posten.

I denne ukens avgjørelse skriver Koh at det finnes et enormt oppbud av kilder hvor e-postbrukerne kunne ha blitt kjent med Googles avskjæring. Dette gjelder både Gmail-brukere og de som sender e-post til Gmail-brukere, men som ikke bruker tjenesten selv.

Det som er klart, er at Gmail-bruker har samtykket til Googles brukerbetingelser for Gmail. Det gjelder derimot ikke de som ikke er Gmail-brukere. Men et argument som allerede har blitt uformelt diskutert, er pm Gmail-brukerne også har samtykket på vegne av dem som sender dem e-post.

Alle har uansett mulighet til å la andre lese en e-post, uten samtykke fra avsenderen, som ved å sende e-posten har overlatt den i mottakerens forvaring.

I de kommende, separate rettssakene vil det bli vurdert om et slikt argument er i henhold til lovgivning på området.

Ifølge Reuters har flere teknologiselskapet fulgt nøye med på denne saken, fordi den også vil gi andre tilbydere av e-posttjenester retningslinjer for hvordan brukerdata kan samles inn og brukes i forbindelse med rettede annonsevisninger. Slike visninger har gjerne betydelig høyere verdi enn visninger til brukere som annonsetjenesten ikke vet noe om.

    Les også:

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.