Unnlot å oppgi 10 millioner i lønn

Thomas Fussel og Robert Keith fikk ifjor utbetalt 10 millioner fra Fasts datterselskap Opticom, ifølge Dagens Næringsliv. Selskap er nå er helt uten virksomhet.

Beløpet har blitt oppgitt til ligningsmyndighetene, men ble ikke opplyst i Fasts årsrapport for 2006. Det er et brudd på regnskapsloven, ifølge NHH-professor.

- Det er ikke tvil om at Fasts konsernregnskap skal inneholde opplysninger om samlet godtgjørelse fra konsernet. Dette kravet har blitt enda tydeligere i den nye bestemmelsen i regnskapsloven. Jeg er overrasket over at Fast unnlater å følge bestemmelser som det har vært så mye oppmerksomhet rundt. Fast har utvilsomt brutt regnskapsloven, sier Professor Atle Johnsen ved Norges Handelshøgskole til Dagens Næringsliv.

Fast sier at de vurderte det til at det ikke var nødvendig å opplyse om denne utbetalingen, fordi det var en kompensasjon som ikke var knyttet til duoens jobb for Fast. Det var en utbetaling knyttet til oppsigelsestid i Opticom etter at Fast kjøpte selskapet.

Fast innrømmer likevel at opplysningene kanskje burde vært oppgitt i åresregnskapet.

- Det er viktig å legge til at vi ikke hadde til hensikt å skjule noe, og det har vi heller ikke gjort. Informasjonen har vært offentlig tilgjengelig, sier Geir Harald Aase i Fast, til Dagens Næringsliv.

Til toppen