Upålitelig Internett-sensur i Kina

Kinas Internett-sensur rammer ulikt over tid. Norske nettsteder som var blokkert for noen uker siden, er i dag tilgjengelige.

Prosjektet Documentation of Internet Filtering Worldwide ved Harvard University spiller en viktig rolle i å dokumentere internettsensur i blant annet Kina og Saudi Arabia, blant annet overfor menneskerettsorganisasjoner som Amnesty International.

Les også

Prosjektet gjennomførte i mars, september og oktober i år tester av tilgangen fra flere steder i Kina - blant annet Beijing, Guangdong, Guangzhou og Yantian - til 203.217 utvalgte vestlige nettsteder. Disse var hovedsakelig nyhetstjenester, noen allmenne, noen mer spesifikt orientert mot kinesiske forhold, men alle frie for sex, narkotika og porno, bortsett fra omtale i nyhetsmeldinger.

Prosjektets nettsted offentliggjør en fullstendig oversikt over de 18.931 nettstedene som i minst ett tilfelle måtte betraktes som blokkert av myndighetene, siden det ikke var noen annen mulig forklaring på hvorfor de ikke var tilgjengelige på det tidspunktet stikkprøvene ble tatt.

En rekke norske nettsteder er på lista. Blant disse er flere allmenne nyhetstjenester, blant dem Aftenposten, Dagsavisen, Dagbladet og Nationen - men ikke NRK og heller ikke Klassekampen. Begge Norges kommunistpartier (AKP og NKP) har vært blokkert, men ingen andre partier. I tillegg er det flere mer eller mindre kuriøse tilfeller som Dag og Tid, Datatilsynet, Høgskolen i Agder - men ikke andre høgskoler - Statens helsetilsyn, Norsk filminstitutt og Fet kommune.

Utvalget gjenspeiler vilkårligheten som er felles for alle ytringsfrihetens motstandere.

For å supplere disse stikkprøvene, opprettet dokumentasjonsprosjektet en tjeneste der enhver kan prøve tilgangen fra Kina til et vilkårlig valgt nettsted: Real-Time Testing of Internet Filtering in China. Denne tjenesten sender nettadressen til en maskin i Kina, som så tester om den når fram via den kinesiske delen av Internett. Tjenesten hadde problemer med at den selv ble blokkert noen dager i november, men denne blokaden er nå hevet. Det kan ta opptil et par minutter å få svar.

Testingen gir tre mulige svar: "Reported as accessible in China", "Reported as inaccessible in China" og "Likely to be inaccessible in China - please try again later to confirm". Da digi.no testet tjenesten, kom forbausende mange tilbakemeldinger fra den siste kategorien, også med timers mellomrom, og vi var på nippet til å konkludere med at nettstedene vi sjekket, blant annet vårt eget, var blokkert. Gjentatt testing ga imidlertid som svar at nettstedene etter hvert ble tilgjengelige. Det var tilfellet ikke bare for vår Kina-frie forside, men også for vår artikkel Amnesty advarer mot kinesisk Internett-sensur, hvilket skulle tyde på at en eventuell siling av det som har med Amnesty International å gjøre, i hvert fall ikke gjennomføres konsekvent.

Vi fikk også bekreftet at avisene som ble blokkert tidligere i år, nå er tilgjengelige. Det samme gjelder søketjenesten Kvasir, og nettstedet til Den norske Tibet-komiteen. Gjentatte stikkprøver på nettstedet til Norsk Forening for Falun Dafa, Falun Gong-bevegelsens norske avdeling, ga bare "Likely to be inaccessible in China", et svar som ikke gir adgang til å trekke verken den ene eller den andre slutningen.

Dokumentasjonsprosjektet ønsker hjelp til å ta så mange stikkprøver som mulig.

Til toppen