Upålitelig Thunder House-test

- Enkel matematikk viser at Grønbech bør minimum tidoble antall eksponeringer i neste eksperiment dersom han ønsker å bruke testresultatene til statistiske beregninger av klikkprosent, sier Jon Ø. Eriksen i selskapet Internet Aksess AS. Kritikken kommer i etterkant av Thunder House Media-testen om klikkprosent på annonser.

- Allerede for ett år siden testet Internet Aksess ikke bare klikkprosent for en annonse som var rykket inn i flere medier, men også prosent av respondenter som bestilte et bestemt produkt. Erfaringene vi har fått fra våre målinger viser at det er direkte feil å gå ut med slike konklusjoner som direktør Jan Grønbech i Thunder House Media har gjort, sier daglig leder i Internet Aksess AS, Jon Ø. Eriksen til digi.no etter oppslaget onsdag i forrige uke. (Se referanse til denne i margen)

- Antall eksponeringer på hvert nettsted, i overkant av 2.000, er alt for lite til å kunne si noe om effektiviteten, mener Eriksen. Årsaken til det mener han er at man raskt vil kunne oppnå 2.000 eksponeringer på hjemmesiden til de største nettstedene. Eriksen er også av den oppfatning at nyhetssaker på forsiden påvirker klikkprosenten på en annonse.

- Har for eksempel VG et oppslag om Pamelas nye sexpartner er vår erfaring at klikkprosenten for en annonse blir meget lav fordi folk velger å klikke på artikkelen i stedet Dersom VG har et oppslag som ikke engasjerer like sterkt, vil klikkprosenten den dagen bli ganske bra. 2.000 eksponeringer er så lite at nyhetsbildet på testtidspunktet får stor innflytelse på responsen. Derfor vil den utførte annonseteksten fortelle svært lite om mediets generell egenskaper som annonsemedium, sier Eriksen til digi.no. Han mener også at antallet eksponeringer Thunder House Media opererer med er for lite til å kunne gi pålitelige tall for klikkprosenten.

- For å kunne gjøre statistisk pålitelige beregninger av klikkprosenten bør antall klikk minimum være i størrelsesordenen 250-300. Annonsører oppnår som regel en klikkprosent på under 2 prosent, noe som også det omtalte eksperimentet demonstrerte. Enkel matematikk viser at Grønbech i det minste bør tidoble antall eksponeringer i neste eksperiment dersom han ønsker å bruke testresultatene til statistiske beregninger av klikkprosent, sier Eriksen.

Internet Aksess AS er et Trondheim-basert selskap som leverer Internett- og intranettløsninger til bedrifter.

Til toppen